hlavicka


Tvorivá dielňa - práca s jesennými plodmi

      Deti vyrábali z nazbieraných prírodnín, gaštanov a lístia rôzne postavičky, zvieratká a iné výtvory podľa fantázie, z ktorých sme urobili peknú výstavu.Document made with KompoZer