zskomca.edupage.org
Na našej škole nám pomáha SmartBooksZvonenie:
 8:00 - 8:45
 8:55 - 9:40
 9:50 - 10:35
10:55 -11:40
11:50 -12:35
12:45 -13:30
 OZNAMY

    • Vážení rodičia a priatelia našej školy!
     Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces darovaním 2 % už odvedených daní za rok 2019. Nebude vás to stáť ani cent, pretože dane ste štátu už odviedli. Je však možné dve percentá z týchto odvedených daní presmerovať na účet rodičovského združenia našej školy. Čo je potrebné urobiť? Prečítajte si podrobné pokyny. Pripravené tlačivo nájdete tu ... .

    • Pokyny pre prípadný výskyt pedikulózy
          
    AKCIE
     
    • Kvalitným vzdelávaním k úspešnému poznaniu
     V  školskom roku 2019/2020 začíname na nšej škole realizovať aktivity vyplývajúce z projektu zameraného na rozvoj čitataľskej, matematickej a prírodovednejgramotnosti pod názvom: "Kvalitným vzdelávaním k úspešnému poznaniu". Realizácia projektu je naplánovaná časovo v súlade s dvoma školskými rokmi 2019/2020  a 2020/201. Začiatok projektu plánujeme od 08/2019 a ukončenie projektu v 07/2021, spolu 24 mesiacov. Táto časová relaizácia je veľmi dôležitá aj z pohľadu overovania zlepšenia sledovaných kompetencií a gramotnosti našich žiakov, keď budú zapojení do projektu od začiatku šk. roka až do jeho ukončenia.

    • Prišli sa rozdať 
     6. 3. 2020
     Lat. sanguis, starogr. haima je z morfologického hľadiska mezenchýmové tkanivo, ktorého bunky (hemocyty) sa pohybujú v tekutej medzibunkovej látke (krvnej plazme)... ... o čom to vlastne hovoríme? O životodarnej tekutine – o krvi – o živote. Človek si častokrát neuvedomuje, aká vzácna tekutina mu prúdi v žilách. Zväčša sa nad ňou nezamýšľame, vnímame ju ako niečo samozrejmé ... Až raz ... ... až raz príde situácia, keď si uvedomíme jej hodnotu, jej vzácnosť, jedinečnosť a nenahraditeľnosť. Vďaka úžasným ľuďom, rodičom, študentom Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci a i študentom ostatných stredných škôl z Kysuckého Nového Mesta či Žiliny, sme si tú jej hodnotu v našej škole opäť pripomenuli. Je vzácne stretnúť na jednom mieste toľko obetavosti, ochoty a nezištnosti. Z celého ♥ ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste sa k nám prišli doslova rozdať ♥ Vaša ochota ráno vstať a urobiť dnes niečo inak, niečo pre druhého, je dobrou správou pre tých, ktorí to najviac potrebujú – pre chorých. Naše poďakovanie patrí i kolektívu Národnej transfúznej stanici v Žiline - za ich nielen profesionálny, ale i nesmierne ľudský prístup. Veríme, že v spolupráci budeme naďalej pokračovať ♥
     Kolektív ZŠ J. A. Komenského v Čadci

     PS: pár „suchých“, a predsa možno zaujímavých faktov:
             - zvyčajný počet odberov mobilnej transfúznej stanice je 40
             - darca z najvzdialenejšieho miesta bol z Martina – ďakujeme ♥
             - okrem prvodarcov (vďaka za vašu odvahu!) sme spoznali i držiteľa Striebornej Jánskeho plakety ♥
     foto tu....

    • Fašiangové radovánky
     4. 3. 2020
     Posledný piatok pred jarnými prázdninami bolo na našej škole opäť veselo.Žiaci prvého stupňa sa vyobliekali do všakovakých masiek a oddali sa fašiangovým radovánkam.Oboznámili sa s fašiangovými zvykmi a tradíciami v minulosti, pochutnali si na sladkých šiškách. Dlhým sprievodom , ktorý dopĺňal spev, hudba a šantenie sa presunuli do telocvične, kde si pri tanci užili tú správnu karnevalovú zábavu.
     foto tu ...


    • Čo ste mali dnes na obed?
     4. 3. 2020

     Túto otázku položia mnohí rodičia svojim deťom pri návrate zo školy. Raz vidieť je lepšie, ako stokrát počuť a preto ponúkame fotografiu dnešného obeda :).

    • Tvoja správna voľba
     20. 2. 2020
     Je dobré si správne vybrať v živote. Ale sú prípady, kedy je veľmi dôležité sa rozhodnúť, na ktorú cestu sa vydať. Hovoríme o ceste životom v zdraví, pokoji, priateľstve, láske a úspechov. Toto všetko môže človek stratiť, ak svoj život spojí so závislosťou. Prijali sme preto pozvanie od Polície SR v Čadci, kde nám milým a veku primeraným spôsobom pani policajtky a pani zdravotníčky vysvetľovali škodlivosť alkoholu, fajčenia a užívania návykových látok na zdravie a život človeka. Už len budeme dúfať, že sa naše deti s týmto nestretnú a ak náhodou áno, aby si vybrali tú správnu voľbu a povedali nie.  fofo tu ....

    • Valentínska pošta
     18. 2. 2020
     Malé obáločky s milými slovami roznášali v piatok poštári po celej škole. Bolo pekné sledovať, ako pár vľúdnych slov poteší malých aj veľkých. Často stačí len málo na to, aby sme niekomu ukázali, že nám na ňom záleží, že pre nás veľa znamená.   Výťažok vo výške 67,60 €  pripojíme ku zbierke "Deň narcisov", ktorá sa uskutoční v apríli.
     foto tu.....

    • Opäť zažiarila krása slova
     2. 2. 2020
     V minulom týždni sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy. Všetci recitátori sa pripravili sa naozaj svedomito a bolo veľmi ťažko vybrať tých najlepších.   viac ...


    • Zbierame pre Danielka

     20. 1.2020
     V našej škole okrem iného zbierame PET vrchnáky. Mnoho žiakov so svojimi rodičmi nosia tieto vrchnáčiky a zberné nádoby sa rýchlo zapĺňajú. Zbierame ich pre malého Danielka, ktorý sa predčasne narodil v auguste 2017 a po zdravotných ťažkostiach mu zistili vrodenú genetickú chybu. Jeho vývoj oproti rovesníkom je oneskorený. Pravidelnými rehabilitáciami sa jeho stav zlepšuje, ale má ešte pred sebou „dlhú cestu“. Prostredníctvom vás deti a milí rodičia mu môžeme aspoň takýmto spôsobom pomôcť. Ďakujeme v jeho mene a pokračujme ďalej.

    • Tretiaci v Kysuckej knižnici
     3. 1. 2020
     Dňa 12. 12. pripravila p. knihovníčka Peťka Gavenčiaková pre našich tretiakov malé prekvapenie. Tým prekvapením bolo stretnutie s hudobnou pedagogičkou, tlmočníčkou a prekladateľkou Mgr. Irinou Školníkovou. Pani Irina Školníková sa po skončení VŠMU v Petrohrade presťahovala na Slovensko.
     V Čadci pracuje v Základnej umeleckej škole M. R. Štefánika na Žarci, kde vyučuje hru na klavíri a spev.   viac tu ....

    • Koledníci v domove dôchodcov 
     3. 1. 2020
     Vianočný čas má svoje špeciálne čaro a prajeme si vzájomne šťastie, radosť a pokojný čas prežitý so svojimi blízkymi. V Domove dôchodcov na Žarci prežívajú svoju jeseň života starčekovia a starenky, ktorým boli naši malí koledníci zavišnovať a popriať krásne sviatky. Potešili ich pesničkami, básničkami, koledami a vinšovačkami. Taktiež každému darovali vianočný osobne vyrobený darček.
     Odmienou im bol uprimný potlesk a od srdca darovaný úsmev, v niektorých prípadoch aj so stekújacou slzou na líci.   foto tu ...

    • Vianočná burza
     27. 12.2019
     Už tradične na konci kalendárneho roka usporiadavame vianočnú burzu. Mnohé deti v roli viacročných trhovníkov ponúkali svoje výrobky, upečené dobroty či hračky, ktoré chceli posunúť ďalej :) V niektorých "stánkoch" prebiehal predaj, z ktorého výťažok putoval priamo na účet zriadený na pomoc ľuďom zasiahnutých tragédiou v Prešove. Do celkovej sumy 206 € prispeli i deti s dobrovoľnými príspevkami - každému veľmi pekne ďakujeme ♥
     foto tu ...

    • Vianočný rekord
     27. 12. 2019
     ... a po vianočnom burzovaní sme sa rozdelili na dve veľké skupiny - 2. stupeň sa vybral do kina a deti z 1. stupňa do telocvične - ešte trochu zašportovať, zasúťažiť si :) A aké boli disciplíny? No predsa sviatočné - hod vianočnou guľou či vianočnou kométou, zdobenie vianočného stromčeka či triafanie vianočných zvončekov :D
     foto tu ...

    • Vianočná besiedka v školskej družine
     27. 12. 2019
     Prichádzajúce najkrajšie sviatky roka si pripomenuli aj deti v školskej družine.

     foto tu ...


    • Vianoce v Stružielke
     27.12.2019
     Posledný predvianočný utorok sa naši žiaci zo ŠKD vybrali medzi Stružielkarov, aby ich potešili svojim vianočným programom. Pásmom básní, pesničiek a vinšov vytvorili pre všetkých tú správnu vianočnú atmosféru.


    • Vianočné ozdoby
     9.12.2019
     Aj naši šiestaci sa už chystajú na Vianoce. A to veľmi konkrétne. Navštívili výstavu "Vianočené ozdoby" v Kysuckom múzeu a veru, bolo na čo pozerať. Ale nielen pozerať. Spolu s pani lektorkou si každý ozdobil svoju vlastnú vianočnú guľu, ktorá bude už  čoskoro zdobiť vianočný stromček v ich rodine.
    • Kariérové poradenstvo – rozvoj odborných zručností pre trh práce
     9.12.2019

     Obsah workshopu bol zameraný na:

    • Sebapoznanie - poznanie seba samého a obraz, ktorý si žiak o sebe vytvorí je dôležitým kľúčom k jeho životu.

    • Informácie - kde hľadať informácie o budúcom štúdiu či povolaní? Výhody štúdia v systéme duálneho vzdelávania.

    • Plánovanie – ako uspieť v 21. storočí.    • Mikuláš 2019
     8.12.2019
     Aj v našej škole sme mohli stretnúť Miluláša so sprievodom  anjelov a čertov ktorí do tried prinášali radosť a smiech. Za peknú pesničku, alebo básničku deti odmenili malou sladkosťou.
     foto tu...
    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
     8.12.2019
     Aj žiaci 6.A triedy sa zapojili do tejto výzvy. Počas jedného týždňa naplnili 2 krabice od topánok všakovakými sladkosťami, ponožkami, krížovkami či kozmetikou ale hlavne listami plnými lásky a prianí požehnaných Vianoc pre jedného deduška a jednu babičku. Spoločne ich boli odovzdať do Viacúčelového zariadenia pre seniorov na Kukučínovej ulici, kde pod vianočným stromčekom určite potešia. Radosť tak bude obojstranná.


    • Športový deň pod záštitou Mateja Tótha
     3.12.2019

     Dňa 27. 11. 2019 sa naši šikovní športovci 2. až 5. ročníka zúčastnili Športového dňa Nadácie Slovenskej sporiteľne v Banskej Bystrici v Športovej hale Dukla na Štiavničkách, ktorý organizovala Športová akadémia Mateja Tótha.

     Žiaci zažili športovú atmosféru veľkých pretekov, osobne sa stretli so „zlatým“ Matejom, diskutovali s policajtami, vyšantili sa v zábavných hrách a pri hudbe skupiny AYA.

     Domov sa vrátili vo večerných hodinách unavení, ale spokojný s prežitým dňom plným nových zážitkov.  foto tu ...


    • Výstava adventnývh vencov
     29. 11.2019
     Tradičná výstava pripomínajúca najkrajšie sviatky v roku sa uskutočnila vo vestibule školy. Bola spojená s hlasovaním o najkrajší adventný veniec:

             1. miesto Natália Mariaková 6.A s počtom hlasov 53

             2. miesto Dávid Birka 6.B s počtom hlasov 38

             3. miesto Aneta Huriková 5.B s počtom hlasov 28

     Výhercom gratulujeme a ďakujeme všetkým, ktorí sa podelili s ukážkou nádherných adventných vencov zo svojich rodín. Tento rok bol rekordný počet adventých vencov 71.
     fotografie tu ....

     Požehnaný advent.

    • Človeče, nehnevaj sa ...
     29.11.2019
     "Človeče, nehnevaj sa!!!" tak si povedali žiaci našej školy 21. novembra a prišli sa zahrať túto obľúbenú hru poobede do študovne. A komu sa najviac darilo? Na treťom mieste skončil Dávid Šustek z 3.C, striebornú medailu získala Lea Plecová zo 4.B a absolútnym víťazom sa stal Matej Kupka zo 6.A. Srdečne blahoželáme!!!!    • Ako sme spomínali  
     22.11. 2019
     V pondelok 18. 11. sme celý deň spomínali.  Aj sme sa tak prapodivne vyobliekali, len aby sme ladili s duchom dňa ;) Starší žiaci absolvovali zážitkový program, počas ktorého sa mohli zoznámiť s rôznymi aspektami minulej doby. Prešli rôznymi stanovišťami, kde si mohli - pozrieť dokument a porozmýšľať o plusoch či mínusoch doby pred ´89 - vytvoriť si hitparádu vlajkových pesničiek nežnej revolúcie - hádať z fotografií svojich učiteľov - prejsť si výstavu a veru aj porozmýšľať, na čo rôzne "záhadné" predmety slúžili :D - vyrobiť si vlastný kľúč a napísať naň, čo pre nich znamená slovo "sloboda" - zložiť text, báseň v netradičnej forme napr. haiku, akrostichu, obsahovo týkajúcich sa novembra ´89 - zažiť si táborové zápolenie v telocvični - zaskákať gumu - zoznámiť sa s osobnosťami Novembra a vytvoriť spoločne veľký plagát ku každej z nich. Ani naši mladší neprišli o niektoré aktivity - pani učiteľky ich vhodným spôsobom primeraným veku zoznámili s tým, čo a prečo sa deje na škole ♥ Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli vytvoriť našu "spomienkovú" obývačku s kuchyňou :D I naďalej máte možnosť do nich nahliadnuť. Stále je možné na pripravených hárkoch zanechať odkaz budúcim generáciám alebo len pozdieľať svoje pocity z výstavy ♥  foto tu......
    • Medzinárodný deň školských knižníc 
     18. 11. 2019
     Koncom októbra si každoročne pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc. Tento rok sme sa vo svojich aktivitách predovšetkým venovali 100.výročiu narodenia spisovateľky Márie Ďuríčkovej, ktorej knihy sú medzi deťmi veľmi obľúbené. viac ...


    • Príbeh vo vlaku 
     10. 11. 2019
     Prednášku v škole sme vymenili za príbeh vo vlaku. Žiaci našej školy  sa na 90 minút ocitli vo vagónoch, ktoré pripomínali drogový brloh, väzenie či tragické miesto autonehody. Protidrogový vlak ich nikam neodviezol. Ukázal im cestu, ktorú by si nikdy nemali vybrať.    • Pyžamová párty 
     29. 10. 2019
     Prečo by sme mali leňošiť v pyžamách len doma :) ? Vyskúšali sme si to aj v škole so skvelou partiou spolužiakov. Do školy sme si priniesli pyžamká, nejakého plyšáčika, mäkký vankúšik - a leňošenie mohlo začať. Starší spolužiaci však mladším pripravili zábavné popoludnie plné hier a pekných pesničiek, takže o leňošení nemohlo byť ani reči ...
     foto tu...    • Zber papiera
     29. 10. 2019
     V dňoch od 24. - 26. októbra sa v našej škole uskutočnil zber papiera. Pozbierali sme všetok papier z pivníc, povál a  samozrejme prispeli nám aj rodičia. Spoločne sme nazbierali viac ako 10 ton. Na prvom stupni najviac na žiaka nazbierala trieda 3.A, na druhom stupni to bola trieda 6. B. Víťazom gratulujeme a ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojii do zberu.
     foto tu ...

    • Cvičenia v prírode
     29.10.2019

           Príjemné októbrové počasie nás vytiahlo von, aby sme si užili školský deň trochu inak. Žiaci 1. stupňa mali Cvičenia v prírode, ktorých hlavnou témou bola dopravná výchova. Riešili rôzne úlohy ohľadom dopravných situácií, naučili sa poznávať dopravné značky, z čoho sa skladá bicykel, ako sa majú správať na cestnej premávke a pod. Taktiež si preverili svoju silu paží v preťahovaní lanom, svoju silu nôh v skákani vo vreci a svoju zručnosť na kolobežkách. Aby sme nezabudli na prírodu, každá trieda zasadila stromček, ktorý bude s nimi rásť, tak ako oni budú rásť v našej škole. 
     foto tu ....

        Ďalšie akcie v škoskom roku 2019/2020 sú tu ....
     

     
    Ochrana osobných údajov
             
           Základná škola Jána Amosa Komenského                     tel.:  433 41 71,    0911 865 016              -----
           Ulica Komenského 752                                                     
           022 04 Čadca                                                                      sekretariat@zskomcadca.sk