hlavicka
 Ako sa s nami spojiť?

Kontakt  škola:

433 57 15  - riaditeľka
433 41 69  - zástupcovia RŠ
433 41 71, 0911 865 016 - sekretariát
riaditel@zskomcadca.sk
zastupca@zskomcadca.sk
sekretariat@zskomcadca.sk
pam@zskomcadca.sk

Kontakt jedáleň:

433 58 11, 0911 749 029
jedalen@zskomcadca.sk


Document made with KompoZer