hlavicka
Koordinátor primárnej prevencie drogových závislostí

  • Užitočné stránky    
http://www.ldi.sk - linka detskej istoty
http://www.prevenciasikanovania.sk/
http://www.infodrogy.sk/
  • Nikdy nezober drogu
Mesiac november je známy tým, že sa viac ako inokedy  zaoberáme tematikou boja proti drogám. Rôzne organizácie robia protidrogové aktivity. Na našej škole ich prebehlo hneď niekoľko. Žiaci našej školy sa zapojili do akcií poriadaných Mestskou políciou v Čadci v rámci Týždňa boja proti drogám, do výtvarnej súťaže "Cesta k drogovým závislostiam", deviataci boli veľmi aktívni počas besedy v rámci projektu Živé knižnice, na škole prebehol Deň zdravia. Žiaci prvého stupňa tiež nezostali bokom. Do výtvarnej súťaže s názvom Nikdy nezober drogu sa zapojilo 25 žiakov a najkrajšie práce boli odmenené aj peknými cenami. Foto ...


Document made with KompoZer