hlavicka
UČITELIA A ĎALŠÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY

UČITELIA:

Mgr. Bakajsová Žaneta
triedna učiteľka 3. A, školský logopéd
PaedDr. Budošová Janka
zástupkyňa RŠ
Mgr. Byrtusová Dáša
triedna učiteľka 8. A
Mgr. Dinisová Anna
riaditeľka školy
Mgr Duraj Jakub
učiteľ
Mgr. Jancová Jana
školský špeciálny pedagóg
Mgr. Jakubcová Eva
triedna učiteľka 9. B
Mgr. Jakušová Danka
triedna učiteľka 7. B
Mgr. Jedináková Zuzana
učiteľka
Mgr. Jurgová Veronika
triedna učiteľka 7. A
Mgr. Jurga Vladimír
triedny učiteľ 9. A
Mgr. Klimeková Monika
triedna učiteľka 6. A
Mgr. Klieštiková  Simona
triedna učiteľka 4. A
Mgr. Pavla Kozová
triedna učiteľka 3.C
Mgr. Králová Ľubica
triedna učiteľka 2. A
Mgr. Kyzeková Adriana
učiteľka
Mgr. Larišová Mária
triedna učiteľka 3. B
Mgr. ILiačová veta
asistent učiteľa
Mgr. Liptáková Ľubica
triedna učiteľka 1.B
Mgr. Melicherová Simona
triedna učiteľka 2. B
Mgr. Michalinová Daniela
triedna učiteľka 4. B
Mgr. Poláčková Andrea
učiteľka
Mgr. Račková Zuzana
triedna učiteľka 9. B
Mgr. Rebrošová Petra
triedna učiteľka 1.A
PaedDr. Soňa Rebrošová
učiteľka - MD
Mgr. Takáčová Danica
triedna učiteľka 1.C
Mgr. Takáč Daniel
učiteľ
Ing. Václaviková Eva
učiteľka -výchovný poradca
Mgr. Vlček Vladimír
zástupca RŠ
Mgr. Zuzana Vyšlanová
triedna učiteľka 6.B

VYCHOVÁVATEĽKY V ŠKD

      Ducká Iveta
      Cyprichová Viera
      Starchoňová Vlasta
Bc. Slobodová Zlatica
Mgr. Kozová Pavla
UPRATOVAČKY
Borotová Emília
Maslíková Margita
Grochalová Emília
Kubašková Milada
Pavlíková Magda
Špilová Pavlína
Švancárová Jana
ŠKOLNÍK
p. Michalík Rudolf
REFERENTKA PaM
Mgr. Agnesa Pilchová
EKONÓMKA, ÚČTOVNÍČKA
p. Mária Straková
SPRÁVCA PC SIETE
Mgr. Miroslav Michalina
VEDÚCA  ŠJ
Chmurčiaková Oľga
ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK
Hájeková Ľubica
HLAVNÁ KUCHÁRKA
Lučanová Věra
KUCHÁRKY
Balalová Ivana
Bobeková Emília
Homolová Anna
Honeková Tatiana
Husková Štefánia
Chrenová Anna
Kijovská Anna
Ďurníková Martina
VODIČ
Gavlas JozefDocument made with KompoZer