hlavicka


 
   AKCIE   -    školský rok 2018/2019


   Nadácia Volkswagen Slovakia pomáha
     27. 6. 2019         
     Pre tento školský rok bol pre našu školu schválený grant v rámci programu „TECHNIKA  HROU“. Projekt začal z iniciatívy Nadácie Volkswagen Slovakia. Podnetom bola snaha  podporiť technické vzdelávanie zmysluplným spôsobom, a to od počiatkov vzdelávania detí v materských školách a na 1. stupni základných škôl. viac ...

  Zmysel to má aj bez zmyslov  
      27. 6. 2019
      Predposledný deň školského roka strávili žiaci z 1.B v Mestskej galérii. Pozreli si interaktívnu výstavu pod názvom  "Zmysel to má aj bez zmyslov". Oboznámili sa s Braillovým písmom, vyskúšali si pomôcky pre ľudí s telesným postihnutím, poruchami zraku, reči  i sluchu. Rozprávať sa dlho a veľa, no vidieť, vyskúšať a zažiť je skutočný život.  viac ...

  Rozlúčka s knižnicou
     
24. 6. 2019

       Žiaci 2.ročníkov našej školy boli v tomto školskom roku zapojení do projektu Kysuckej knižnice „Čítam, čítaš, čítame „.
Cieľom tohto projektu bolo pritiahnuť deti k čítaniu kníh a tým rozvíjať čitateľskú gramotnosť  a rozvíjať sociálno – komunikačné zručnosti.Zároveň jednotlivé triedy ( nielen našej školy ) medzi sebou súťažili v počte prečítaných kníh za celý školský rok. viac tu ...


  Plstenie 
      24. 6. 2019
      Aj žiaci 5. ročníka sa zúčastníli tvorivých dielní v Kysuckom múzeu. Spolu s pracovníčkami múzea si porozprávali o spracovaní vlny, jeho využití a pustili sa i do práce. Ppmocou techniky plstenia si vyrobili krásne, farebné, plstené brošne. Niektorí odchdádzali aj s menšími pichancami na rukách, ale výsledok práce stál zato.  foto tu...
 

  Školský výlet
      24. 6. 2019
      Malí, veľkí - pekne všetci spolu sme sa vybrali na koncoročný výlet na Liptov. Navštívili sme zábavný park s množstvom zaujímavých atrakcií a jaskyňu, kde bolo fakt chladno :)  viac foto tu ...
     
  Oslobodili ostrov 
      21. 6. 2019
       Naši tretiaci prežili zaujímavé dopoludnie na Šeríkovom okruhu, ktorý sa na chvíľu premenil  na tajuplný ostrov. Hľadali nebezpečné zvieratá, plnili úlohy a s domorodcami  sa dorozumievali iba po anglicky. Toto zábavné dopoludnie pre našich žiakov už niekoľko rokov pripravuje KERIC so svojimi dobrovoľníkmi a ponúka im príležitosť vyskúšať si svoje znalosti z angličtiny v praxi. Ďakujeme za príjemné popoludnie!  viac tu ...  Zaujímavé popoludnia v ŠKD
       13. 5. 2019
  • Darčeky pre budúcich prvákov   viac tu ...
  • Megakraslica                              viac tu ...
  • EKOLÁČIK                              viac tu ...
  Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť  
       13. 5. 2019
      Žiaci 8.B sa vo štvrtok zúčastnili v rámci hodín občianskej náuky verejného súdneho pojednávania v trestnom konaní na súde v Čadci. eďže  všetci videli takéto pojednávanie prvý krát, bol to pre nich veľký zážitok. Ale nielen to. Takáto forma vyučovacej hodiny bola pre nich veľmi obohacujúca. Aj tu platí, že raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť.

  Spoznávali naše mesto
       13. 5. 2019
       Žiaci 6. ročníka navštívili Galériu mesta Čadca a oboznámili sa s výstavou a tvorbou akademického maliara Ondreja Zimku. Okrem výstavy si spoločne pozreli i pamiatky nášho mesta: budovu mestského úradu, kostol sv. Bartolomeja, pamätník SNR, pamätnú tabuľu P.Jilemnického. Aj takto možno spoznať svoje mesto nielen cez fotografie. foto tu ...

  Euroweek 
     13. 5. 2019
     Tak ako každoročne, aj tento školský rok nás v rámci projektu Euroweek navštívili dobrovoľníci z rôznych krajín sveta. V dňoch 9. -10. mája 2019 nám  mladí ľudia zo Španielska, Rakúska a Turecka priblížili v prezentáciach svoju krajinu a vyučovacie hodiny spestrili zaujímavými aktivitami. Štvoricu zahraničných dobrovoľníkov dopĺňala dobrovoľníčka zo Slovenska, ktorá sa s nami podelila o zážitky a skúsenosti z Fínska, kde pracovala ako dobrovoľníčka jeden rok. Toto podujatie bolo pekné a prínosné pre všetkých zainteresovaných....   foto tu...


  Recyklohry
       10. 5. 2019
        Projekt recyklohry pokračuje ďalšou aktivitou. Tentokrát organizujeme u nás v škole v dňoch 13. - 31. mája 2019 zber elektroodpadu. Neváhajte odovzdať do pripravených nádob vo vestibule školy malé domáce spotrebiče - fény, mixéry, lampy, počítačovú techniku, ... .
       -  stránky projektu Recyklohry  Zber papiera
      10. 5. 2019
      Počas jesenného zberu papiera sa nám podarilo vyzbierať takmer 10 ton starého papiera. Na prvom stupni boli najusilovnejší žiaci 3. B triedy a na druhom stupni žiaci z 5. B triedy. Pochvalu si však zaslúži každý, ktorý prispel k takémuto peknému výsledku.  


  Netradičná  hodina výtvarnej výchovy 
      6. 5. 2019
      Piatková dvojhodinovka výtvarnej výchovy bola pre našich prvákov trošku iná ako zvyčajne. Svoje triedy zamenili za priestory Kysuckého múzea, kde pracovali usilovne ako včeličky. Najskôr si prezreli výstavu stavebnice Merkúr, zahrali sa na konštruktérov a skúšali montovať a demontovať rôzne výrobky. Nebolo to veru jednoduché, veď mnohí z nich držali skrutky a kľúče na uťahovanie prvý krát. Druhá hodina bola o niečo jednoduchšia. Z kartónu vyrábali ovečky, ktorých kožúšky vyzdobili pravou ovčou vlnou. V závere si vyslúžili veľkú pochvalu od pracovníčok múzea, ktorým sa ich práca veľmi páčila. viac ...


 
Pribudli nám zelené stoly
     6. 5. 2019
Mestský stolnotenisový klub Čadca sa snaží podporovať mládež a hľadať mladé stolnotenisové talenty. Vedenie klubu sa rozhodlo, že podaruje dva zelené stoly, dve nové sieťky, loptičky a štyri rakety  žiakom na ZŠ Komenského v Čadci. Za štedrý dar veľmi pekne ďakujeme a veríme, že sa v budúcnosti nájdu stolnotenisové nádeje i na našej škole.  foto tu ...

 


  Veselo na angličtine  
        3. 5. 2019
Počas celého školského roka nás pravidelne vo štvrtok navštevuje dobrovoľník z Kericu Cesar, ktorý na Slovensko prišiel až zo Španielska. Jeho nápadité a zaujímavé aktivity obohacujú hodiny angličtiny u mladších i starších. Hravou formou, s dobrou náladou a kamarátskym prístupom konverzuje s deťmi po anglicky, podnecuje ich využívať angličtinu pri komunikácii s ním. viac...


    Noc v škole 
        26. 4. 2019
        Veru sme si tento rok nemohli lepšie predstaviť začiatok veľkonočných prázdnin :) Trochu súťaženia, kreatívne blbnutie, možno málinko strachu a súťaženia o čosi viac - takto jednoducho by sme vedeli zhrnúť niekoľkohodinový maratón aktivít, ktoré sme pripravili pre našich žiakov v rámci obľúbenej akcie Noc v škole :)

        foto - prvá časť večera tu .......

               - druhá časť večera tu ......
     Čistenie Kyzkovho potoka 
         26. 4. 2019
         V apríli  už tradične uskutočňujeme viaceré akcie, ktorými sa snažíme  urobiť niečo pozitívne pre životné prostredie.V uplynulom týždni sme sa aj my zapojili do akcie, ktorú vyhlásilo mesto Čadca s názvom 
7 dní pre naše mesto“. V stredu 17. apríla sme si vysúkali rukávy a pustili sa do práce. Mladší žiaci čistili okolie školy a starší žiaci pozbierali odpadky v Kyzkovom potoku.   
Vyskúšali si úlohu učiteľa 
         22. 4. 2019
         Naši ôsmaci i deviataci si opäť mohli vyskúšať úlohu učiteľov v rámci aktivity Starší čítajú mladším. Pre žiakov prvého stupňa si pripravili netradičné hodiny čítania, ktoré obohatili tajničkami, hrami i skladačkami. Mladší sa ich prítomnosti veľmi tešil. Ukázali im ako vedia čítať a snažili sa zodpovedne splniť všetky úlohy. Ktovie, možno niektorých z nich uvidíme o pár rokov za učiteľskou katedrou.  viac ...
   Matematika "prevažne vážne"
        22. 4. 2019
        Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do množstva metematických súťaží a darilo sa nám výborne :)
        Matematická olympiáda:
        Dávid Chnúrik, 9. B  - víťaz okresného kola, účastník krajského kola
        Laura Kučerová, 6. B - úspešná riešiteľka okresného kola
        Pytagoriáda - úspešní riešitelia okresného kola:
        Kiara Šefarová, 3. A                                 Matúš Durčák, 4. B
        Zuzana Klimeková, 5. A                            Nina Jašurková, 5. B
        Matej Kajánek, 7. A
        Matematický klokan - najúspešnejší:
        Dávid Chnúrik, 9. B                                 Linda Lenčéšová, 9. A
        Dominika Škrabáková, 9. A                     Šimon Gonek, 9. A
        Natália Šarláková, 9. B                            Marek Roman, 8. B
        Dávid Švancár, 8. B                                 Filip Halaš, 7. A
        Veronika Blažeková, 6. B                         Zuzana Klimeková, 5. A
        Peter Bobčík, 3. B                                    Oliver Jendrišák,  2. C
        Tereza Turiaková, 2. A                              Milan Oboňa, 1. A
        Filip Benko, 1. A
          
GRATULUJEME :)

       
   Deň narcisov
        11.4.2019
        Deň narcisov je projektom, vďaka ktorému dokážeme každoročne pomáhať ľuďom bojujúcim s rakovinou. Toto ochorenie pociťuje nielen konkrétny pacient, ale zasahuje celú jeho rodinu a okolie. Preto Liga proti rakovine organizuje rôzne akcie, ktorých cieľom je zlepšiť náročnú životnú situáciu pacientov a ich rodín. Prináša informácie všade tam, kde chýbajú, pretože hovoriť o prevencii je prvým a najdôležitejším krokom v predchádzaní ochoreniu. Výnos  sa používa i na podporu výskumných a klinických projektov v oblasti prevencie, výskumu, diagnostiky a najmä pri liečení rakoviny. I my sme túto  myšlienku podporili a zapojili sme sa do celoslovenskej zbierky, ktorá sa na našej škole  konala  11. apríla 2019 pred vyučovaním vo vstupnej hale našej školy.  Ďakujeme!!!     foto tu ...
       
   Kysuce, Kysuce
        8. 4. 2019
        Dňa 28.marca sa ako každý rok uskutočnila vlastivedná súťaž „Kysuce, Kysuce“, ktorej sa pravidelne zúčastňujú aj žiaci 1. stupňa našej školy. Náročnými kolami sa súťažiace družstvo „Salamandre“  úspešne prebojovalo a získalo 2.miesto !
                                                              Gratulujeme  :-)               viac tu ...

   Dáma
        1. 4. 2019
        Dňa 28. 3. 2019 sa konal na našej škole už 12. ročník školského turnaja v spoločenskej hre Dáma. Zabaviť sa a  zasúťažiť si prišlo 26 detí. A komu sa najviac darilo? Na treťom mieste skončil René Janáčik z 3.B triedy, druhé miesto obsadila Terézia Stráňavová z 3.A triedy a víťazom sa stal Peter Mucha zo 4.B triedy. Srdečne blahoželáme!!!!   foto tu ...  Čítali malí i veľkí
       29. 3. 2019
      Komenského dni sú už v plnom prúde. Ďalšou zaujímavou aktivitou našich žiakov bol Čitateľský maratón. Čítali malí i veľkí, pomaly i rýchlo, no hlavne s chuťou. Do Čitateľského maratónu sa zapojilo 311 čitateľov a spoločne prečítali 138 strán. Najviac si to užívali naši prváci, ktorí čítali z knihy prvýkrát a statočne sa popasovali i s písmenkami, ktoré zatiaľ ešte nepoznajú. viac ... 

 
Matematický klokan
       28. 3. 2019
       Dňa 21. marca sa súťažilo na celom svete a dokonca aj u nás :-).
       54 šikovných "počtárov" z našej školy sa zapojilo do medzinárodnej matematickej súťaže s názvom Matematický klokan.

   Svetový deň vody 
       22. 3. 2019
       Aký význam má voda v našom živote?  To bola hlavná otázka, ktorou sme sa zaoberali v piatok počas celého vyučovania. Spolu sme debatovali o význame vody, o jej vlastnostiach, o kolobehu vody v prírode,  ... . viac tu ...
      
   Tvorivé dielne v Kysuckom múzeu
         22. 3. 2019

        22.3 žiaci 5.A, ale i žiaci 6 ročníkov navštívili Kysucké múzeum, aby si pozreli výstavu s témou Sakrálie.

V rámci výstavy sa zapojili i do tvorivých dielní, ktoré viedla p. Z. Jesenská. S jej milým vedením si spoločne 

porozprávali o sakrálnom umení a vytvorili si i pozvánky s touto tématikou. Práca a hlavne rozvprávanie p. Jesenskej

boli veľmi zaujímavé a obohacujúce. foto tu ...
   Biblická olympiáda 
       21. 3. 2019

       Dňa 21. marca sa žiačky našej školy L.Kajánková z 8.B, P.Šutáková zo 7.A a S. Bielčiková zo 7.A zúčastnili dekanátneho kola biblickej olympiády a vo veľkej  konkurencii po 5. kolách obsadili krásne 2. miesto.  Srdečne gratulujeme.

   Daj si čas ...
        17. 3. 2019
       Držali ste nám palce? :D Veríme, že vás výkony našich súťažiacich potešili rovnako ako nás ♥
      ... a keďže máme už po vysielaní, môžeme uvoľniť aj pár fotiek zo zákulisia, jupííííí ♥   foto tu ...
   Aj múdre hlavy potrebujú ozdobu :)
        13.3. 2019
         ... u nás sa v stredu parádilo! Keďže sme všetci múdri až až, tak sme chceli byť aj vyčačaní :D Kto chcel, mohol či mal aspoň trochu vôle, dorazil do školy v nejakom kúsku navyše, ktorý až tak tradične na vyučovanie nepasuje :D A že sa táto akcia netýkala len žiakov, ale i učiteľov či samotného vedenia školy, to už uvidíte na samotných fotografiách :D Ďakujeme každému, kto sa srdečne zapojil do tejto netradičnej akcie :)  foto tu ....

     Projekt Vedomostné ostrovy  
        11. 3. 2019

        Milí žiaci, milí rodičia,už viac ako rok spestruje naše vyučovanie i prestávky jedinečný projekt Nadácie Volkswagen Slovakia s názvom:

„Vedomostné ostrovy“

Vďaka zaujímavo spracovaným témam, v ktorých sa prelínajú vedomosti z fyziky, techniky, ekológie a nemeckého jazyka  sme sa mohli – veľkí aj malí - dozvedieť množstvo informácií o tom čo, prečo, kde, kedy a kto – niečo vymyslel, či objavil, alebo ako fungujú rôzne veci.  viac ...


  Karneval  -  I. stupeň  
       28. 2. 2019
       Kde bolo, tam bolo ..... Bola jedna škola a v nej rozprávkový príbeh
o Snehulienke a trpaslíkoch. Tí boli hlavnými hrdinami tohtoročného karnevalu. Zúčastnilo sa ho veľké množstvo zaujímavých masiek,
ktoré sa na tanečnom parkete dosýta vyšantili.
       Takto bolo fajne :) - video pozri tu ...
                                    - foto pozri  tu ....
  Valentínsky deň
       14. 2. 2019      
       14.2. je deň, na ktorý sa tešia všetci, čo majú niekoho radi ( a nemusia byť len zaľúbení). U nás na našej škole od rána prebehla VALENTÍNSKA  POŠTA, v ktorej si deti i učitelia mohli kúpiť  valentínky, ktoré pripravili s láskou naši deviataci. A že to bolo  naozaj z lásky , o tom svedčí suma, ktorú  za svoje výrobky vyzbierali : 106 eur. Všetkým, ktorí akokoľvek prispeli , ĎAKUJEME a výťažok posunieme tým, ktorí ho naozaj potrebujú.
      V závere školského dňa sme sa veselili na VALENTÍNSKEJ  DISKOTÉKE, ktorej predchádzal krst nášho nového školského časopisu. Želáme mu, aby bol úspešný, očakávaný a vysoko kvalitný, čo nám už dokázal svojím 1. číslom.


   foto tu ...

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 
       14. 2. 2019     
      Aj tento rok sa niesla krása hovoreného slova našou školou.
      Stalo sa tak 11.2.2019.Potešil nás mimoriadny záujem, rôznorodosť prejavov  i  ukážok.

       viac ...  Lyžiarsky výcvik
       11. 2. 2019
       Dlho očakávaný lyžiarsky výcvik je už za nami. Počasie a rovnako aj nálada boli výborné :-)       Foto tu ...

   Vonku mrzne a mrzne ...  
        30. 1. 2019
        Deti  zo školského klubu to však neodradilo a na zasneženej lúke sa vyšantili ako v rozprávke o Mrázikovi  viac ...  Zimné hry o pohár primátora mesta Čadca 
       4. 2. 2019
       Dňa 30. januára sme sa tradične zúčastnili zimných hier usporiadaných pod záštitou pána primátora. Užili sme si kopec zábavy, lyžovania, bobovania a veru i zopár cien 🏅 si uchmatili naši šikovní lyžiari i bobisti. Všetkým srdečne gratulujeme! ♥  foto tu ...

  Ako sa Ela naučila vidieť neviditeľné 
       29. 1. 2019
       Koncom minulého roka vyšla nová kniha od autorky Zuzany Líškovej Ako sa Ela naučila vidieť neviditeľné. Hlavnou hrdinkou je desaťročné dievča Ela, ktorá spolu so svojimi priateľmi rieši nástrahy dnešného sveta. Naši tretiaci, štvrtáci i piataci sa s touto knižnou novinkou zoznámili prostredníctvom inscenovaného čítania v podaní Patrície Sopkovičovej.  viac ...

  Recyklohry
     
15. 1. 2019

    Ďakujeme vám všetkým, ktorí sa zapájate do školského recyklačného programu. Jeho cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov. Projekt je financovaný spoločnosťou ASEKOL SK, ktorá sa na Slovensku špecializuje na takýto spätný odber. Všetok tento odpad nebude končiť niekde na skládke v prírode. Boxy sú na chodbách, kde môžete odpad vložiť. Pokračujte naďalej v tejto zmysluplnej činnosti.
 
      Čo všetko môžete nosiť?


batérie
drobné elektrozariadenia
 prázdne tonery a cartridge
štuplíky z plastových fliaš (pomáhame chorým)
 


  V žiare reflektorov ...
       14. 1. 2019
       Naši siedmaci mali skvelú príležitosť otestovať svoje schopnosti v televíznom prostredí :) Minulý týždeň sme sa vybrali do Bratislavy na natáčanie relácie Daj si čas. Áno - boli sme, videli sme a .... či sme zvíťazili alebo prehrali, to sa dozviete v pravý čas, ktorý vám tu určite poskytneme, len čo sa ho dozvieme :D
   Mini-foto-reportáž z našej cesty ponúkame tu .... Druhú časť, štúdiovú, prilepíme až po samotnom vysielaní relácie ♥
  Návšteva Kysuckého múzea v Čadci 
        17. 12. 2018

      Vianočné obdobie je späté s akciami, ktoré navodzujú vianočnú atmosféru a pripomínajú, že najkrajšie sviatky roku sa blížia. Preto aj Kysucké múzeum si pripravilo atraktívny program. Druháci a tretiaci navštívili toto príjemné miesto a milí ľudia im pripravili tvorivé dielne. Deti si priamo vyskúšali zdobenie perníkov a pečenie voňavých oblátok. Taktiež si pozreli veľmi peknú a zaujímavú výstavu starých pohľadníc, fotiek a fotoaparátov. foto tu ...  Predvianočná nálada v 1.B
      17. 12. 2018 
       Prváci sa už nemôžu dočkať Vianoc. Spolu so svojou pani učiteľkou sa vybrali na vianočné trhy do mesta. V Dome kultúry si prezreli výstavku výtvarných prác, zastavili sa pri betleheme a poprezerali si výrobky ľudových remeselníkov. Neodradilo ich ani mrazivé počasie a vianočne naladení sa vrátili do školy.  foto tu ...

  Adventné čítanie
     17. 12. 2018
     Dňa 12.decembra žiaci druhých ročníkov našej školy opäť navštívili Kysuckú knižnicu, kde pani knihovníčky Peťka a Mirka pripravili pre nich program pod názvom „Adventné  čítanie“.  Deti  oboznámili so zvykmi a tradíciami, ktoré sa dodržiavali počas Vianoc na Slovensku a Kysuciach.  viac ...,  


  Mikuláš v Stružielke  
     7. 12. 2018
     Naši žiaci opäť navštívili kamarátov zo Sružielky. Potešili ich krátkym programom a spoločne  s nimi očakávali príchod Mikuláša. foto tu ...
 


  Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa ...
      7. 12. 2018
      Toto heslo svietilo na tabuliach takmer v každej triede. A Mikuláš naozaj prišiel! A nebol sám!
       foto tu ...


  Dejiny sebavedomia
     
7. 12. 2018

      Pri príležitosti 100.výročia vzniku Československa vyhlásil  Štátny pedagogický ústav a ARTforum 21 Slovakia súťaž Dejiny sebavedomia. Bola určená žiakom základných škôl, 8-ročných gymnázií a umeleckých škôl.  Cieľom súťaže bolo vzbudiť záujem žiakov o rodný kraj, o jeho históriu a kultúru. Žiaci sa mohli zapojiť do písomnej, výtvarnej a audiovizuálnej kategórie.

Žiaci ôsmeho ročníka sa prihlásili do výtvarnej časti súťaže a práve v nej zabodovali.  V Žilinskom kraji sme získali hneď dve ocenenia. Prvé miesto patrí Lucke Kajánkovej a Peťke Slaninákovej a tretie miesto získali Emma Sventeková a Paťka Trúchla. Gratuláciu si zaslúži i Sárka Porochovcová za nápadité spracovanie tejto náročnej témy.

Dievčatá, blahoželáme!!!


   Výstava  adventných vencov   
       1. 12. 2018
       Všetci  sa už opäť tešíme na najkrajšie sviatky roka. Blížiace sa Vianoce sme si pripomenuli aj výstavou adventných vencov vo vestibule školy. Ďakujeme teda všetkým šikovným žiakom, ich mamám a starým mamám za peknú predadventnú výzdobu.  foto tu ...   
 
  Človeče, nehnevaj sa ...
     27. 11. 2018
     Človeče, nehnevaj sa, to bolo heslo majstrovstiev školy v tejto spoločenskej hre dňa 23.novembra 2018. A komu sa najviac darilo? Víťazom sa stal Stanislav Mihálik z 5.B triedy. Srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie stretnutie o rok.   foto tu ...  Nech  sa  hrôzy  vojny  neopakujú 
      16. 11. 2018
     
9.11.2018 sa vybraní žiaci 9. ročníka vyučovali dejiny, hodnoty, ľudské práva a ich porušovanie inak. Videli zverstvá, ktoré  boli páchané v koncentračných táboroch – Osvienčim a Brezinka
počas 2. svetovej vojny. viac ...

      To, čo sme videli a počuli, bude v nás rezonovať iste dlho!


   
  Medzinárodný deň školských knižníc
      31. 10. 2018
      Už každoročne si vždy štvrtý októbrový pondelok pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc pomocou rôznych aktivít. Žiaci vyrábajú rozprávkové pexeso, brúsia si jazýčky rečňovankami, hádajú hádanky o knihách spolu s Alfom. viac tu ...  Záložky sú na svete 
       31. 10. 2018
     Počas celého októbra  žiaci 1.-6. ročníka usilovne vyrábali záložky pre partnerskú školu v Bratislave. Boli skutočne pekné a originálne. Spoločne vyrobili 325 záložiek. Veríme, že potešia aj našich kamarátov a spríjemnia im chvíle pri čítaní.  foto tu ... 

  So Stružielkou na výlete 
          31. 10. 2018
       Deti zo Stružielky sa spolu s lektormi a rodičmi vybrali na svoj tradičný jesenný výlet. V rámci spolupráce s našou školou spolu s nimi vycestovalo aj 5 našich prvákov spolu so svojou pani učiteľkou a dobrovoľníkom  Cesarom zo Španielska. Navštívili novovybudovanú rozhľadňu Čajka v Bojniciach , z ktorej bol nádherný výhľad na široké okolie. Potešili sa so zvieratkami v ZOO a obzreli si maľované domčeky v Čičmanoch. Neskutočne krásne počasie, dobrá nálada a šťastný návrat domov boli príjemnou bodkou za tohtoročným babím letom.  foto tu ...

 
  Jesenná párty
       29. 10. 2018
       Masky od výmyslu sveta sa zišli 26. októbra v našej škole, aby spolu prežili nezabudnuteľnú párty. Tie, ktoré majú súťaživého ducha sa mohli predviesť v rôznych súťažiach, ostatné sa aspoň dosýta vyšantili v tanci.   Zábava bola výborná :-). 
       Touto cestou ďakujeme p. Kulovej za chutné občerstvenie.
foto tu ...


                                
  Milí naši teplákovci,     
        isto ste všetci zvedaví, ako dopadol náš veľkolepý Teplákový deň. S radosťou vám oznamujeme, že sme ako organizačný tím časopisu hrdý na to, že sa zapojilo až 93,3 % z celkového počtu prítomných žiakov. 
  podrobnosti :-) tu...  
  foto tu ...
  Školu zvládneme, to vám sľúbiť môžeme   
       25. 10. 2018
       Ubehli dva mesiace školského roka a naši prváci si už pomaly zvykli na život v škole. Spoznali nových spolužiakov, nové pani učiteľky a postupne zvládajú prvé písmenká. Utorok 23.10. bol pre nich veľmi dôležitým dňom. Ich spolužiaci deviataci si pre nich pripravili slávnostný program, počas ktorého  museli preukázať svoje vedomosti, šikovnosť i odvahu. Nakoniec všetkých slávnostne pasovali na riadnych žiakov našej školy. 
Všetkým prváčikom srdečne blahoželáme!!!
    viac tu ...

  Čítajú nám naši starkí
      
21. 10. 2018
      
Tento týždeň sme v našej škole mali vzácnu návštevu. Zavítali k nám starí rodičia. Neprišli sa však len pozrieť na svoje vnúčence, ale mali aj jednu dôležitú úlohu. Priniesli si knižku a prečítali nám z nej rozprávku. Sme vďační každému, kto si našiel čas. Deckám sa to veľmi páčilo. Počúvali tak, že ani nedýchali. Ďakujeme. foto tu...

 
Jablkový deň  
       21. 10. 2018
        Lekári i odborníci na zdravú výživu zdôrazňujú ako jablko prospieva zdraviu. Povzbudzuje nervový systém, minerálmi a vitamínmi posilňuje organizmus. Nepochybne preto sa slovo jablko dostalo do ustálených spojení, akým je napríklad: „Zjedz jedno jablko denne a nepotrebuješ lekára.“ Aj preto sme na našej škole už po druhý raz zopakovali úspešnú akciu spojenú s dňom osláv jabĺk, známu ako Deň pôvodných odrôd jabĺk. V dňoch 15. – 19. októbra si vo svojich školských taškách nosili deti pribalené jabĺčko k desiate. Školská akcia bola zavŕšená dňom 18. októbra, kedy prebehlo na našej škole netradičné vyučovanie plné rôznych zaujímavostí a informácií o jablkách. V tento deň za neučilo z učebníc, ani nepísalo do bežných zošitov, ale jednotlivé jazykové či matematické vedomosti sa precvičovali v rôznych pracovných listoch s motívmi jabĺk a jabloní. Vďaka našim šikovným maminkám i babinkám zažili deti na škole vynikajúcu ochutnávku v podobe jablčníkov, štrúdli a iných lahodných sladkých pokrmov z jabĺčka. Za ich ochotu a pomoc touto cestou veľmi pekne ďakujeme!  foto tu ...
   
  Chcú sa naučiť dobre čítať 
      15. 10. 2018
       Naši najmenší prváci navštívili školskú knižnicu a oboznámili sa so spôsobom vypožičiavania kníh. Tí, ktorí už poznajú všetky písmenká sa pokúšali prečítať  názvy niektorých kníh a motivovali spolužiakov k tomu, aby sa naučili dobre čítať. Prvákov zaujali predovšetkým knihy s obrázkami, no o pár mesiacov už  budú spoznávať  prostredníctvom kníh nových kamarátov.  Preverili si znalosti z dopravnej výchovy 
       15. 10. 2018
       Slnečné jesenné počasie sprevádzalo žiakov 1.stupňa na Cvičeniach v prírode, ktoré boli zamerané na dopravnú výchovu. Okrem pobytu v prírode si preverovali svoje znalosti z dopravnej výchovy na rôznych stanovištiach.  viac fografií tu....
  
Hviezdne nebo nad nami ...
        10.10. 2018
        Tak ako každý rok, aj tohtoroční piataci sa zúčastnili exkurzie do Krajskej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí o Slnečnej sústave, Slnku, planétach a iných vesmírnych telesách, ale potešili sa aj 3D projekcii filmu Shrek. Na ceste späť  sa zastavili v kaštieli v Radoli, kde určite najviac zaujalo vypchaté mláďa mamuta ale aj veľa ďalších exponátov.  IX.ročník česko-slovenského projektu " Záložka do knihy spája školy"

      Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice - taká je téma IX. ročníka medzinárodného projektu, v ktorom žiaci vyrábajú záložky pre kamarátov z inej školy. Tento rok nám bola pridelená Základná škola s materskou z Bratislavy. Záložky je potrebné odovzdať do 25.10.2018 pani učiteľke Melicherovej alebo Královej, ktoré ich odošlú  partnerskej škole.
Želáme Vám veľa tvorivých nápadov!

  Čítajú nám starí rodičia
         5. 10. 2018
     
Milí starí rodičia, spomínate si, čo ste čítali, keď ste boli malé detí? Určite to zaujíma aj Vaše vnúčatá. Ak niekto z Vás má doma knihu zo svojho detstva a bol by ochotný prísť medzi nás a zopár príbehovz nej prečítať, budeme veľmi radi.  Prví čitatelia sa s nadšením pustili do čítania 
      5. 10. 2018

     
Školská knižnica opäť ožila. Hneď prvý októbrový týždeň ju  navštívilo veľa nedočkavých čitateľov. Druháci vyhľadávali knihy od M. Ďuríčkovej, aby získali dobrú známku z domácej úlohy a prváci si prezerali prevažne knihy s obrázkami, pretože zatiaľ ešte nevedia čítať. No nezahanbili sa ani žiaci starších ročníkov, ktorí sa pustili do čítania nových knižiek  s veľkým nadšením. viac...
      Ocenenie 
      5. 10. 2018
      Dňa 28. 9. 2018 si naša škola prevzala ocenenie od Slovenského olympijského výboru – Najaktívnejšia ZŠ v Žilinskom kraji. Toto ocenenie sme si vyslúžili za organizáciu aktivít spojených s olympizmom. Foto tu...
  LETart-ovské dopoludnie 
     1. 10. 2018
     Netradičný, ale o to pútavejší  koncert v podaní trojice mladých hudobníkov sa uskutočnil 1. októbra. Pesničky s poučným textom doplnené videopreojekciou zaujali menších i väčších žiakov.
     Foto tu ....

     
  Oznam pre všetkých čitateľov !!!
      Od 4. októbra 2018 sa opäť otvoria dvere školskej knižnice. Knihy si môžete vypožičiavať vždy vo štvrtok v čase od 13,00 do 14,30. 
Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.”
  
  Svetový deň školského mlieka
         27. 9. 201
8
     Posledný septembrový týždeň si žiaci prvého stupňa  pripomenuli  Svetový deň školského mlieka, ktorý tento rok pripadol na stredu 26. septembra. Na besedu si pozvali pána  Karola Heriana, bývalého riaditeľa Výskumného ústavu mliekárenského v Žiline odborníka na mlieko a mliečne výrobky. So zanietením počúvali zaujímavé informácie o dôležitosti mlieka pre zdravý vývoj , mliečnych výrobkoch i výrobe syrov.
viac...

  Biela pastelka
      21. 9. 2018     
      Verejnú zbierku Biela pastelka organizuje od roku 2002 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá je najväčšou organizáciou svojho druhu u nás. 20.septembra 2018 sa do tejto zbierky zapojili aj žiaci a pracovníci našej školy. Aj vďaka týmto príspevkom môžu nevidiaci a slabozrakí zlepšiť kvalitu svojho života. viac ...

Za všetky príspevky ďakujeme!!!

 Slávostné otvorenie školského roka
     4. 9. 2018
     Oddýchnutí, opálení a plní očakávaní sme sa stretli 3. septembra 2018 na terase našej školy. Vrátili sme sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin, ktoré boli iste plné pekných zážitkov. Prišiel čas vykročiť do nového školského roka a smelo sa popasovať s úlohami, ktoré prinesie. Prajeme všetkým veľa úspechov.