hlavicka

VÝCHOVNÝ  PORADCA  informuje


  • Užitočné odkazy:

http://www.svs.edu.sk/proforient.aspx - harmonogram prijímacieho konania

http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx - stredné školy - naplnenosť, zoznamy, štatistiky, kritériá prijímacích skúšok

http://www.svs.edu.sk/testovanie9.aspx - Testovanie 9

https://www.istp.sk/ - internetový sprievodca trhom práce

http://www.camip.sk/ - CAMIP - ČADČIANSKY MODEL INTERAKTÍVNEHO PROFESIJNÉHO PORADENSTVA

http://www.camip.sk/index.php/novinky

http://www.stredneskoly.eu/

Document made with KompoZer