hlavicka


 
Školský rok 2016/2017


POĎAKOVANIE
    
V mesiaci apríl 2017 sme si v ZŠ J. A. Komenského pripomenuli 20. výročie od vzniku našej školy. Zorganizovali sme celý rad zaujímavých spomienkových podujatí, ktoré vyvrcholili
28. apríla slávnostnou akadémiou pre žiakov a rodičov a popoludní pre bývalých a súčasných zamestnancov a pozvaných hostí. Srdečná vďaka patrí našim sponzorom a partnerom, ktorí nám pomohli zorganizovať dôstojné oslavy. viac tu ...NETRADIČNÁ HODINA VÝTVARNEJ VÝCHOVY 
      23. 06.2017
      „Z úcty k práci našich predkov, ktorí z kovu vytvárali základné nástroje, ktoré ich živili, som začal ich dielo –  motyky, sekery, podkovy, reťaze, vkladať naspäť do obrazov, s cieľom zachovať tieto nástroje aj v umeleckej podobe pre ďalšie generácie." Týmito slovami nás privítal na netradičnej hodine výtvarnej výchovy Ing. arch. Stanislav Mikovčák. viac ...Testovanie T9-2017 - aj v tomto školskom roku dosiahli naši žiaci v  testovaní  T9  opäť vynikajúce  výsledky. Sme veľmi radi, že naši žiaci dosahujú dlhodobo výsledky, ktoré sú nad celoslovenským priemerom.

Gratulujeme


MATSJL
Priemerná percentuálna úspešnosť školy63,8 %63,3 %
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR56,4 %61,2 %


 
PREBÁDALI TAJOMNÝ OSTROV 
     16. 6. 2017
Dobrovoľníci z KERICu pripravili pre našich tretiakov ďalšie super podujatie. Na tajomnom ostrove, ktorý sa nachádzal na Šeríkovom okruhu ich čakalo množstvo úloh a súťaží. Deti hľadali indície, hádali názvy krajín,vytvárali vlajky, učili sa narábať s paličkami a zdolávali rôzne prekážky. viac ...


  Škôlkari na návšteve  
     
5. 6. 2017

      Zápis do 1. ročníka sa už uskutočnil, ale aby mali predškoláci konkrétnu predstavu ako to v škole chodí, prišli sa pozrieť na svojich starších kamarátov prvákov. Pani učiteľky im pripravili otvorenú hodinu, kde sa priamo zúčastnili vyučovania. Naši „veľkí“ prváci im ukázali ako vedia čítať, písať a pochválili sa mnohými inými vedomosťami. viac ...  ŠKOLA V PRÍRODE
        2. 5. 2017
        Dobrá nálada a skvelé zážitky sprevádzali tretiakov počas pobytu v  Makove. Škola v prírode bola pre nich dlho očakávaným spestrením školského roka. foto tu ...

 
ZBER PAPIERA
       16. 5. 2017
       Tradičný jarný zber papiera prebiehal v týždni od 2. do 5. mája. Spoločnými silami sme nazbierali tkmer 7 ton papiera. Ďakujem všetkým, ktorí sa do zberu zapojili. Najúspešnejšie triedy boli 3. B a 5. A. viac ...


 
KYSUCE -KYSUCE
        15. 5. 2017
        Pod týmto názvom CVČ Čadca  v spolupráci so Spolkom priateľov Čadce organizovali na našej škole v apríli  vedomostnú vlastivednú súťaž.

      Aj naši žiaci sa do súťaže zapojili a veľmi intenzívne sa pripravovali. Museli  zvládnuť okruhy z oblasti prírody Kysúc, kultúry a histórie, známe osobnosti, museli sa naučiť orientovať na slepej mape a vedieť na nej určiť všetky mestá, dediny, pohoria, a vrchy.  viac .. 
ČITATEĽSKÝ KÚTIK
        5. 5. 2017
     
Ak sa nudíš počas prestávok a rád čítaš, navštív náš nový Čitateľský kútik. Nájdeš ho na spojovacej chodbe oproti knižnici. Ak ťa nejaká kniha zaujme môžeš si ju zobrať domov a prečítať. Potom ju vráť naspäť, aby si ju mohli prečítať aj iní.  viac ...
   

 
 SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA pri príležitosti 20. výročia založenia školy
      1. 5. 2017
      Pri príležitosti, akou je aj 20. výročie vzniku školy, je zvykom zaspomínať si, rekapitulovať,.... Pozvali sme preto bývalých kolegov, žiakov a ctených hostí, ktorých životy sú prepojené s našou školou aby sme si spoločne pripomenuli najvýznamnejšie okamihy zo života školy a ľudí v nej.
 foto ...
  , fotogaléria z akadémie...   


 
 
NAJKRAJŠIA VÝZDOBA TRIEDY
        30. 4. 20117
        Už pri vstupe do budovy školy si každý určite všimne nový ŠKOLOSTROM, ktorý "vyrástol" vo vestibule budovy a na fotografiách v jeho konároch sa nájde každý žiak či zamestnanec školy.  Podobné zmeny sa udiali aj v triedach - niekde pribudla pekná nástenka, inde výzdoba na stenách, ... viac tu ...


  ČO VIEŠ O NAŠEJ ŠKOLE ?
      30. 4. 2017
     Zaujímavé, ale aj zábavné otázky o našej škole, o jej histórii a súčastnosti, o žiakoch a učiteľoch tvorili náplň vedomostno - zábavného kvízu, ktorý sme pripravili pri príležitosti 20. výročia založenia školy. viac tu...


  NAŠA ŠKOLA v prezentáciách 
     
   20.4.2017
    
   Svoj pohľad na školu a na zážitky so spolužiakmi pretavili naši žiaci do videí a prezentácií. Súťažnej prehliadky sa zúčastnilo 15 autorov so svojimi prácami. Okrem klasických prezentácií sme videli aj pekne spracované videá. Hodnotiaca komisia mala pri výbere víťaza veľa práce :-)  viac ...  STARŠÍ ČÍTAJÚ MLADŠÍM
      10. 4.2017
     
Príjemnú návštevu zažívali naši žiaci na 1. stupni v posledných dňoch. Ich najstarší spolužiaci z 2. stupňa sa odhodlali k úctihodnému výkonu. Pripravili sa ako pani učiteľky a páni učitelia na vyučovaciu hodinu slovenského jazyka a literatúry.
 viac ...

 
LIST J. M. HURBANOVI
       5. 4. 2017
      V Beckove sa 19. marca 1817 narodil Štúrov priateľ, spolupracovník, jeden z trojice zákonodarcov našej spisovnej reči a vodcov Slovenského povstania 1848-1849 Jozef Miloslav Hurban.
         Ani naša škola neopomenula toto výročie a   žiačky Alica Delinčáková, Viktória Reguliová a Vanda Vyšlanová z 8.A sa zapojili do literárnej súťaže: List J. M. Hurbanovi, ktorú vyhlásilo Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci. Veľmi nás potešil úspech Vandy Vyšlanovej, ktorá sa umiestnila vo svojej kategórii na 1.mieste. viac ...
 GRATULUJEME :-)


 
MOJA RODNÁ 
        5. 4. 2017
       Už tradične sa naši žiaci zapájajú do vedomostnej súťaže o našom meste,
       o Čadci.
       Merali si sily s ďalšími družstvami mestských škôl.
       Družstvo v zložení: Alica Delinčáková, Klaludia Klusová, Filip Baláž a Matúš Kováč z 8.A triedy sa poctivo pripravovalo na otázky z histórie mesta, kultúry, z vedomostí o našej peknej prírode, na prácu so slepou mapou, či na spoznávanie častí kysuckých krojov ...  viac ...


    PRÍRODOVEDNÁ SÚŤAŽ                      
         2. 4. 2017
         V tomto mesiaci si pripomenieme 20. výročie otvorenia našej školy. Spolu so žiakmi sme pri tejto príležitosti pripravili množstvo zaujímavých akcií. Prvým podujatím je súťaž, kde si žiaci zmerali sily vo vedomostiach z prírodovednej oblasti. viac ...

   DETI ZO ŠKD PODPORILI STRUŽIELKU
        2. 4. 2017
        V utorok 28.3.2017 sa v DK Čadca uskutočnilo divadelné predstavenie postihnutých detí zo Stružielky
        pod názvom " Z rozprávky do rozprávky". Zúčastnili sa ho aj naše deti z ŠKD,
        ktoré svojou spontánnosťou vytvorili úžasnú divácku kulisu. viac...


  HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - obvodné a okresné kolo  
      10. 3. 2017
     
Na obvodnom kole Hviezdoslavovho Kubína nás reprezentovali všetci prví  z troch kategórií.
        Do okresného kola postúpili:
        v  II. kategórii próza - Lucia Kajánková - 1. miesto
        v  III. kategórii próza - Alžbeta Jurgová - 2. miesto
        Po krásnych výkonoch sa na stupienku víťazov však umiestnila
        len Lucka Kajánková na 2. mieste.
                                                           GRATULUJEME :-)

  KARNEVAL  mal opäť veľký úspech 
     
1. 3. 2017

       Vo štvrtok 23.februára bolo v našej  školskej jedálni opäť veselo. Žiaci prvého stupňa  sa predstavili v krásnych maskách na rozprávkovom karnevale, na ktorom nechýbala dobrá nálada, tanečné kreácie a veselé pesničky. O výbornú atmosféru  sa počas dvojhodinového maratónu  postarali ich pani učiteľky, ktoré prezlečené v maskách rozprávkových bytostí  pripravili pre deti veľa súťaží, vtipných scénok a úsmevných momentov.  Nechýbalo  výborné občerstvenie, zaujímavá tombola a tradičné mafiny. Všetci sa poriadne vyšantili a odchádzali domov s veselou náladou. foto tu ...
  TVOJA SPRÁVNA VOĽBA
      1. 3. 2017
      V týždni pred jarnými prázdninami sa naši tretiaci a štvrtáci zúčastnili veľmi zaujímavej prednášky na polícii. V rámci projektu MV SR  zameraného na prevenciu kriminality sa pomocou interaktívnych tvorivých dielní dozvedeli množstvo informácií o škodlivosti návykových látok, alkoholu a drog. viac tu ...
  HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 
       16. 2. 2017
       Najstaršia súťaž v prednese poézie a prózy má dlhoročnú tradíciu aj v našej škole. V uplynulých dňoch prebehlo školské kolo a najúspešnejší recitátori bol odmenení peknými knihami. Gratulujeme :-)  viac tu... 
NAJSTARŠIA KNIHA JE Z 18. STOROČIA
      4. 2. 2017
     
Celé dva mesiace naši žiaci hľadali a pátrali po knihe s najstarším dátumom vydania. Do súťaže  sa zapojilo 25 žiakov 1.stupňa, 15 žiakov 2. stupňa a 10 učiteľov, ktorí našli spolu 105 starých, veľmi vzácnych  kníh. Knihu  s najstarším dátumom vydania do súťaže priniesol Jakub Pikulák z 3.B a pochádza z roku 1743.   viac tu ...

    MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
        24. 1. 2017
        V utorok 24. 1.2017 sa uskutočnilo obvodové kolo matematickej olympiády pre ročníky 5. a 9. Nás reprezentovali dvaja šikovní  "počtári". Piatačka Simona Bielčíková a deviatak Jakub Pertík, ktorý obsadil vynikajúce 2. miesto.

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a srdečne gratulujeme.

 
  LYŽIARSKY VÝCVIK
          24. 1. 2017
          V týždni od 23. - 27. januára sú naši ôsmaci na lyžiarskom výcviku. Počasie ako aj nálada sú výborné :-)
            foto tu ...

  MINIHÁDZANÁ  
       3. 1. 2017
       Jeden deň, 29. 12. 2016, počas vianočných prázdnin naši športovci strávili v Martine, kde sa konal turnaj minihádzanej. Vytvorili sme dve družstvá, jedno chlapčenské a jedno dievčenské. V silnej konkurencii 12 družstiev chlapci získali 11. miesto. Veľmi sa snažili a posledný víťazný zápas o umiestnenie úplne zmazal  sklamanie z predchádzajúcich prehier. viac ...


  PYTAGORIÁDA
       28. 12. 2016
       Školské kolo Pytagoriády sa uskutočnilo 7. a 8. decembra. Zo všetkých zapojených žiakov sa najviac darilo týmto:
 Nina Jašurková 3.B, Zuzana Klimeková 3.A, Dávid Birka 3.B, Veronika Blažeková 4.B, Laura Kučerová 4.B, Dávid Švancár 6.B, Marek Roman 6.B, Dávid Chnúrik 7.B, Natália Šarláková 7.B, Eva Grochalová 7.B.

GRATULUJEME    :-)

  VIANOČNÁ BURZA
       28. 12. 2016
      
Tradičná vianočná burza v réžii žiaov 9.A triedy, kde si deti mohli kúpiť darčeky
pre svojich blízkych, sladké koláčiky a oblátky, nám spestrila posledný deň pred vianočnými prázdninami. foto  tu ....

 
TVORIVÉ DIELNE - II. STUPEŇ  
        28. 12. 2016
        Vianočné tvorivé dielne boli už  tradične plné nápadov. Na jednotlivých stanovištiach si deti vyrobili   darček pre kamaráta - mikulášsku čiapku, vytvorili vianočný pozdrav
a vianočnú guľu na stromček, kreslený betlehem, upiekli preníčky, dozvedeli sa zaujímavosti o tom, ako slávia Vianoce v iných krajinách, ...  foto tu...

   NAVŠTÍVILI SME MODROBIELY LES 
       22.12.2016
      
Modrobiely les  galérie v Mestskom dome v Čadci prilákal i naše deti, ktoré sa vďaka pútavej a zaujímavej prednáške dozvedeli množstvo informácií o modrotlači.Spoznali ako sa modrotlač vyrába,
na čo všetko sa používa  a odkiaľ k nám prišla. Prostredníctvom zaujímavých interaktívnych hier si vyskúšali kreslenie jednoduchých  motívov, ponaháňali sa v modrobielom lese, pohojdali sa
na netradičných hojdačkách, vyskúšali lezeckú stenu a zažili pri tom veľa zábavy. viac tu ...
  

   TVORIVÉ  DIELNE 4.B S RODIČMI          15. 12. 2016   
       Na Vianoce sa určite najviac tešia deti. Tak je to aj na našej škole. Na hodinách si hovoríme o zvykoch a tradíciách, kreslíme ich rôzne podoby, spievame koledy. Pre deti zo 4.B šikovné mamy pripravili aj zaujímavé tvorivé dielne, kde sa lepilo, zdobilo, pieklo, ochutnávalo,....  viac ...

   VIANOČNÉ ZVYKY A OBYČAJE  
        11. 12. 2016
         V dňoch 1. – 3. 12. 2016 sa žiačky našej školy Alica Delinčáková, Klaudia Klusová a Laura Klusová zúčastnili XIII. pražskej konferencie  českých a slovenských stredoškolákov, ktorá sa konala v Dome národnostných menšín v Prahe, pod záštitou Petra Weisa, veľvyslanca v Česku. Témou konferencie boli zvyky a obyčaje a naše dievčatá predviedli, aké zvyky sa robili na sviatok Ondreja. Nielenže zaspievali, ale i ukázali ako si v minulosti dievčatá chceli pričarovať ženíchov, aby sa mohli vydať. viac ...
    


    ČLOVEČE, NEHNEVAJ SA ... 
           4.12. 2016       
        Ako každý rok, aj tento sa na škole konali Majstrovstvá v spoločenskej hre Človeče nehnevaj sa. To, či sa vedia, alebo nevedia hnevať, prišlo ukázať vyše 30 žiakov.
Šťastie ako aj vytrvalosť dôjsť až do víťazného konca, stáli po boku Matúša Lastovicu zo 7. A. Na druhej priečke sa umiestnil Maxim Petrák z 5.A, tretie miesto obsadila rovnako piatačka Simonka Suriaková  a na štvrtom mieste skončil Adam Hrdinák zo 7.B. 
foto tu ...

    UŽ SME OZAJSTNÍ PRVÁCI
        1. 12. 2016
        My žiaci 1. A a 1. B sme boli 29. 11. 2016 prijatí do Cechu prváckeho kráľovskou rodinou a jej ďalšími členmi. Splnili sme úlohy, ktoré pre nás pripravili šaškovia. viac..., video ...
       

    ADVENTNÝ VENIEC NAŠEJ RODINY
         1. 12. 2016
         V týždni pred 1. adventnou nedeľou sa v našej skole konal už 4. ročník výstavy adventných vencov s názvom "Adventný veniec našej rodiny".  V priebehu 4 dní sme tak mohli vo vestibule našej školy obdivovať krásne a s láskou vyrobené symboly adventu. Všetkým zapojeným ďakujeme. viac foto tu ...

    HĽADAJ, PÁTRAJ, OBJAVUJ ... 
        25. 11. 2016
        Školská knižnica vyhlasuje celoškolskú súťaž , ktorá je zameraná na pátranie po knihe s najstarším dátumom vydania. Súťaží sa v troch kategóriach: mladší žiaci, starší žiaci a učitelia. Knihy môžete nosiť do 10. januára 2017 do školskej knižnice alebo osobne odovzdať pani učiteľkám Melicherovej a Královej.  viac ...    ŠACH
         25.11. 2016
         Dňa 4. 11. sa žiaci 8. A triedy Matej Mikula, Matúš Kováč, Fabián Érsek a žiak  7. B  Adam Staškovan zúčastnili okresného kola žiakov v zrýchlenom šachu. Po 7 kolách úporného premýšľania nad ťahmi na šachovnici proti zdatným súperom dospeli chlapci k celkovým výsledkom.
  viac...
    KOMPARO
      
17.11.2016
      
Testovania s názvom Komparo sa v tomto školskom roku zúčastnilo 26 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka. Preverili si svoje vedomosti najmä z predmetov matematika a slovenský jazyk.      PUSS IN BOOTS 
              4.11.2016
        Vo štvrtok, 27. 10. mali naši tretiaci, štvrtáci a piataci anglický jazyk v Dome kultúry, lebo si pozreli divadelné predstavenie Kocúr v čižmách v anglickom jazyku. Členovia divadelného súboru z Martina predstavili známu rozprávku veľmi pútavo s krásnymi kulisami a piesňami. Dej rozprávky bol pre deti zaujímavý, lebo sa angličtina so slovenčinou prelínala veľmi umne a zrozumiteľne.
       ČÍTAME SO STARÝMI RODIČMI   
        28.10.2016
       Október je už tradične venovaný všetkým starým rodičom, ktorí milujú svoje vnúčatá a  pozerajú na ne  s veľkou láskou a nehou. Naši prvostupniari spolu s piatakmi i tento rok pozvali do školy svojich dedkov a babičky pri príležitosti „ Mesiaca úcty k starším“. Stretnutia prebiehali v triedach aj školskej knižnici, kde si spolu rozprávali o knihách, čítali príbehy a vytvárali záložku do knihy. Deti im zahrali divadielko, zaspievali, zarecitovali  a prečítali listy. Najmenší prváci čítali  nové  slabiky a slová, ktoré sa naučili za prvé dva mesiace v škole.  Od starých rodičov  sa zasa dozvedeli, ako sa vyučovalo v školách kedysi, čo deti čítavali, odkiaľ zháňali knihy na čítanie.

 Keďže je tento školský rok vyhlásený za Rok čitateľskej gramotnosti, stretnutie so starými rodičmi pri čítaní kníh bolo pre všetkých obohacujúcim zážitkom .Starí rodičia si zároveň  mohli poprezerať  záložky, ktoré vytvorili naši žiaci v rámci projektu Záložka do knihy spája školy.      foto1 tu a foto2 tu


    ... TAKÁ TROŠKU STRAŠIDELNÁ PÁRTY  
        28.10.2016
       Strašidlá od výmyslu sveta sa zišli 27. októbra v našej škole aby spolu prežili nezabudnuteľnú párty. Tie, ktoré majú súťaživého ducha sa mohli predviesť v rôznych súťažiach, ostatné sa aspoň dosýta vyšantili v tanci.
       Zábava bola výborná :-).
       Touto cestou ďakujeme p. Strýčkovi za hudobnú produkciu a p. Kováčikovej za chutné občerstvenie.
   foto tu    SĽÚBENÉ  ZÁLOŽKY SÚ NA SVETE!
        28.10.2016
        Počas celého mesiaca október žiaci 1.až 6. ročníka pracovali na výrobe záložiek pre kamarátov z partnerskej školy v Hraniciach v Českej republike. Námety  na vytvorenie záložiek získali z kníh, ktoré prečítali sami alebo so svojou pani učiteľkou. Záložky si poprezerali i starí rodičia, ktorí našu školu navštívili pri príležitosti " Mesiaca úcty k starším". Tak ako i po minulé roky,​​ aj tohtoročné záložky boli veľmi pekné, originálne a nápadité. Veríme, že potešia aj našich priateľov z partnerskej školy .
  • foto tu
  • Dokument, v ktorom je spracovaný  výber z dobrovoľéneho hodnotenia 437 školami. Ide o fotografie z priebehu výroby záložiek  tu ... .
  • Celoslovenské vyhodnotenie tu... .
     HVEZDÁREŇ   
         24.10.2016
         Každoročne naši piataci navštevujú Krajskú hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste.
         Výnimkou nie je ani tento školský rok. Obľúbená exkurzia sa konala 13.10.2016.     Dvadsaťpäť piatakov sa dozvedelo veľmi veľa zaujímavých informácií o Slnku, o vesmíre
a aj o našej  modrej planéte. Počasie síce nebolo úplne podľa naších predstáv, ale dobrá nálada nad mrakmi jednoznačne zvíťazila.


     ORAVA BOHATÁ NA OSOBNOSTI   
        18.10.2016
         Nie je to tak ďaleko, aby sme si nemohli "odskočiť" do rodiska a pôsobiska významných osobností slovenského literárneho života. Stalo sa tak 12.10.2016 so 7. ročníkom (7. A, 7. B).  viac...
       ČÍTAM, ČÍTAŠ, ČÍTAME
          18.10.2016
         Taká je téma ďalšieho ročníka medzinárodného projektu " Záložka do knihy spája školy",do ktorého sme opäť prihlásili aj našu školu. Hlavným cieľom tohto projektu je vytvoriť priateľstvá medzi deťmi rôznych škôl prostredníctvom čítania a  výroby záložiek. viac...

 
    BEZPEČNE NA CESTE   
         18.10.2016
         V sobotu, 15.10.2016, sme  na našom dopravnom ihrisku privítali kamarátov  zo Stružielky a OZ  Leporelo z Martina. Príslušníci Dopravného inšpektorátu ORPZ Čadca deti poučili o bezpečnom správaní na cestách, predstavili  jednotlivé dopravné značky a usmerňovali ich  jazdu kolobežkách i bicykloch priamo na dopravnom ihrisku .  viac...


   PROJEKT  E - TEST                             
          13.10.2016  
 
       Naša škola je jednou z tých, ktoré využívajú systém E - TEST. Jeho cieľom je zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím elektronického testovania. V dňoch 12. a 13.10 2016 žiaci 9. ročníka absolvovali test z prírodovednej gramotnosti, kde si preverili svoje vedomosti z chémie, biológie, fyziky a najmä ich aplikáciu pri riešení rôznych úloh.
   MÍĽA PRIATEĽSTVA                         
      
10.10.2016 
       Dňa 8.10. 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili behu - Míle priateľstva, ktorý bol organizovaný mestom Čadca v rámci oslavy 20. výročia priateľstva a spolupráce s mestom Toruň. viac...

  EXKURZIA DO OSVIENČIMU         
      10.10.2016
       Dňa 21.9.2016 navštívili niektorí naši deviataci múzeum koncentračného tábora v Osvienčime a Brezinke. Na vlastné oči sa presvedčili o hrôzach, ktoré sa tu počas II. svetovej vojny diali.
viac...  Školská knižnica privítala nových čitateľov     
     
6.10.2016                               
      Už aj naši prváci  otvorili dvere do sveta kníh a po prvýkrát navštívili našu školskú knižnicu. Oboznámili sa so spôsobom vypožičiavania kníh ,poprezerali si knižky a zapísali sa do zoznamu čitateľov. Veríme, že ich návšteva v knižnici nebola posledná a keď sa naučia čítať, otvoria všetky tajomstvá , naučia sa nové veci a stretnú nových kamarátov prostredníctvom zaujímavých príbehov.  viac tu  Čitatelia pozor!
      Školský rok 2016/2017 je vyhlásený za " Rok čitateľskej gramotnosti"
Neváhajte a navštívte našu školskú knižnicu, v ktorej na vás čakajú noví priatelia, zaujímavé príbehy a napínavé dobrodružstvá.
Naša školská knižnica bude pre vás otvorená od 6. októbra 2016.  Knihy si môžete  požičiavať vždy vo štvrtok od 13,00 do 14,30. Ak by ste potrebovali využiť  knižnicu i mimo vyhradeného času,  kontaktujte p.uč. Melicherovú alebo p.uč.Královú, ktoré vás v školskej knižnici radi uvítajú.
 
  
KYBERŠIKANOVANIE                              
        26.9.2016
        Program s týmto názvom absolvovali naši najstarší žiaci - siedmaci, ôsmaci a deviataci. Netradične spracovaná forma prevencie ich naozaj zaujala a to nielen vďaka zaujímavému obsahu ale aj raperke Aless, ktorá program moderovala spolu so spoluautorom projektu Mirom Drobným.