hlavicka


 
   AKCIE   -    školský rok 2017/2018


     Niečo končí, niečo nové začína..... 
      1. 7. 2018
      Školský rok 2017/18 skončil. Skončil odovzdaním vysvedčení a rozlúčkou so školou, do ktorej sa po prázdninách oddýchnutí opäť vrátime. Tí najstarší - deviataci -si spolu s nami zaspomínali na slávnostnej rozlúčke. Všetkým im prajeme úspešné vykročenie do ďalšej etapy ich života, ktorou bude stredná škola .... :-)
      viac foto ...

     
  Školská olympiáda 
      28. 6. 2018
      So školským rokom sa už tradične lúčime školskou olympiádou. Počasie nám síce neprialo, ale naši športovci sa nedali odradiť a s veľkým nadšením sa vrhli do športového zápolenia. Súťažili v šprinte, vo vytrvalostnom behu, v hode plnou loptou,v  petangu,v  preskokoch  cez švihadlo a v skoku do diaľky. Všetkým zúčastneným gratulujeme :-)
     viac foto ...


  Celoškolský výlet 
      25. 6. 2018
      Obdobie ku koncu školského roka je okrem iného spojené s výletmi. Každý kolektív si vychutnal spoločné chvíle mimo triedy a spestril si deň spoločnými zážitkami. Napríklad malí boli pozrieť Zoo v Bojniciach, svet rozprávok v Habakukoch, väčších zaujala svojimi krásami Demänovská jaskyňa slobody. Tento rok niektorí cestovali do Bratislavy a obzreli si priestory parlamentu. Mnohé výlety boli do prírody, kde sa kochali krásami našich Tatier. Po týchto triednych výletoch organizujeme ešte jeden, a to celoškolský, na ktorom sa stretnú žiaci od 1. až po 9. ročník ako odmena pre nich, že školské povinnosti si plnia veľmi zodpovedne. viac ...
 

  Didaktické hry - I. stupeň 
       18. 6. 2018
        V škole sa hráme často a radi. A ak sa pri hre aj čo-to naučíme, je to len dobre. Naše didaktické hry mali byť vonku, na čerstvom vzduchu, ale počasie nám to nedovolilo. Nevadí, zasúťažili sme si a vybláznili sa aj dnu. Veď sa pozrite - tu ...
  Prezentácia dravcov 
       15. 6. 2018
        Priaznivé počasie nám umožnilo pozrieť si prezentáciu dravých vtákov. V prvej časti sme sa dozvedeli množstvo zaujímavostí o ich spôsobe života, o spôsobe lovu. Pútavejšia bola však druhá - letová časť, kde sme obdivovali krásu letu dravca, jeho rýchlosť pri love, zblízka sme si mohli pozrieť jeho silný zobák a mohutné pazúry. Niektorí z nás si vyskúšali aj prílet vtáka na ruku :-)
viac foto tu...  13. máj - Deň matiek
       12. 5. 2018      
       Jedna májová nedeľa je každým rokom iná ako tie ostatné. Je venovaná mamičkám, ktoré spolu s otcom tvoria tých najdôležitejších ľudí v živote dieťaťa. Pripomíname si aj my tento deň a pripravili sme pre mamičky rôzne darčeky, ktoré im majú povedať, ako ich deti ľúbia. Jeden darček posielame v podobe piesne ...  viac ...    Tvorivé dielne v Kysuckom múzeu
       11. 5. 2018
       Dňa  4.5. 2018 sa žiaci 9.A zúčastnili tvorivých dielní v Kysuckom múzeu v Čadci. Po prezetnácii o ľudovom kroji na Kysuciach sa mohli aj vlastnoručne zapojiť do práce. Nakeslili a  vymaľovali  si vybraný ľudový motív na plátenú tašku. Práca ich veľmi zaujala a výsledky boli naozaj krásne. Domov si tak odnášali nielen nové vedomosti ale i výsledky svojej zručnosti.

viac ...


   "Ukážeme svoju moc, prežijeme v škole noc ..." 
         30. 4. 2018
          Noc v škole je lákavá pre každého žiačika - malého aj veľkého. Aj tento rok sme pre nich pripravili maratón súťažných a zároveň zábavných aktivít, ktoré vyvrcholili nočnou hrou. Po náročnej piatkovej noci prišlo krásne sobotné ráno, kedy sme vyhlásili výsledky a odmenili tých, ktorým sa najviac darilo. Veríme, že o rok sa uvidíme znovu :-) . viac ...
        
   Deň Zeme
        30. 4. 2018
        Tak ako sme si pripomenuli Svetový deň vody, nezabudli sme ani na našu Zem a jej prírodu.
22. 4. bol Svetový deň Zeme, preto sme si naplánovali projektový deň na tému ochrany prírody na našej planéte. Aktivity mali rôzny charakter a výsledkom boli veľmi pekné pracovné listy, interaktívne hry, plagáty, výkresy, priania a pod., ktoré teraz zdobia priestory našej školy.
  viac ...


   

    
Múzeum plné návštevníkov
       Stružielkari pozvali svojich rodičov, priateľov a známych na návštevu do múzea, v ktorom odohrali malé divadelné predstavenie. Predstavili jednotlivé exponáty a malým vláčikom sa previezli oddeleniami so živými sochami. Navštívili pirátov, dvorné dámy, pozorovali pravekých obyvateľov aj Kleopatru. Nazreli i do budúcnosti, kde ich zlákali roboti. Predstavenie bolo jednoduché, no plné emócií a u mnohých plné nadľudských výkonov.
                                                                      Ďakujeme z pozvanie.

   Hádankárska súťaž
       23. 4. 2018
       Školská knižnica si pre vás pripravila hádankársku súťaž. Chceš vedieť podrobnosti?
       V čitateľskom kútiku nájdeš potrebné informácie.
viac ...

  Deň narcisov 
     18. 4. 2018
     Každoročne sa naša škola v apríli zapája do celoslovenskej zbierky ku Dňu narcisov. Výnimkou nebol ani tento školský rok. Do zbierky sa zapojili žiaci, pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci.  Ďakujeme.


  Zápis do 1. ročníka

       3. a 4. apríl bol dlho očakávaný deň pre všetkých predškolákov.Slávnostne vyobliekaní, usmievaví budúci prváci prišli do našej školy so svojimi rodičmi, aby dokázali pani učiteľkám, že už vedia správne komunikovať, poznajú farby, číslice a geometrické tvary, vedia nakresliť postavu a napísať svoje meno.  viac ...  Kysuce - Kysuce

       CVČ Čadca  v spolupráci so Spolkom priateľov Čadce pod týmto názvom organizuje na našej škole  vedomostnú vlastivednú súťaž. Tento rok sa konala 5. apríla 2018 a mali sme aj my zastúpenie. Naši žiaci sa do súťaže zapojili a veľmi intenzívne sa pripravovali pod vedením pani učiteľky Mariky LARIŠOVEJ.  viac ...   MOJA RODNÁ  
        14. 4. 2018
        28. marca sa družstvo našich šikovných siedmakov zúčastnilo na zábavno – vedomostnej súťaže ,,Moja rodná“. V silnej konkurencii si naše družstvo v zložení  Lucka Kajánková, Grétka Neveďalová, Marek Roman a Kristián Polák  preverilo svoje vedomosti o našom meste a obsadili krásne 3. miesto. viac ...


    
Prípravy na Veľkú noc 
        28. 3. 2018
      
Veľká noc už klope na dvere. Pripravili sme sa na ňu zhotovením veľkonočných dekorácií,  veľkonočných pozdravov a jarnej výzdoby. Nezabudli sme však ani na zdobenie vajíčok a pletenie korbáčov :-)  viac ...   Starší čítali mladším
       28. 3. 2018
       Naši ôsmaci a deviataci sa i tento rok zahrali na učiteľov a pripravili pre svojich spolužiakov z prvého stupňa  netradičné hodiny. V rámci mesiaca knihy prišli čítať mladším spolužiakom a príbehy, ktoré prečítali doplnili množstvom zaujímavých aktivít.  Na hodiny sa svedomito pripravili a rolu učiteľov zvládli na výbornú.  viac 1. A ...,   viac 4. B ...

  Netradične a zaujímavo ...   
       26. 3. 2018
    Dňa 16.3. 2018 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili interaktívnej výstavy v Galérii v Čadci s názvom Krajina komiksu. Spoločne si prešli komiksovou rozprávkou Plavčík a Vratko. Vyslobodili prekliatu studňu, navštívili vežu a nakreslili si svoj komiks. Z galérie sa presunuli do Domu kultúry v Čadci, kde obdivovali v rámci výstavy Dni Kysuckých poľovníkov,  trofeje poľovníkov a poznávali zvuky zvierat našich lesov. Takáto forma vyučovacej hodiny sa im veľmi páčila a bola pre nich určite veľkým obohatením.  viac...    Veselo v knižnici   
         26. 3. 2018
         16. 3. naši prváci navštívili Kysuckú knižnicu...ani by ste neverili, čo všetko sa dá v takej knižnici robiť. Naši prváci to však už vedia. Prezradili im to veľmi milé "rozprávkové" tety, ktoré sa v knižnici starajú o deti. Veľmi sa nám tam páčilo :-)  viac...
  V krajine komiksu
       25. 3. 2018
       Žiaci štvrtého ročníka  navštívili  Galériu  mesta  Čadca, aby si pozreli krásnu  interaktívnu výstavu  KRAJINA KOMIKSU - PLAVČÍK A VRATKO. 
      Výstava na motívy slovenskej ľudovej rozprávky Pavla Dobšinského im  priblížila literárne a výtvarné umenie prostredníctvom grafického spracovania - formou komiksu. Deti mali možnosť putovať príbehom, oboznámiť sa s postavami rozprávky, ktorá obsahuje humorno - hororové a interaktívne prvky vychádzajúce z deja, postáv a predmetov.   viac ...
    Veľká noc príde ...  
        25. 3. 2018
        Jarné mesiace sú už tradične spojené s Veľkou nocou.Tú sprevádzajú symboly nového života, svieže farby a tradície. Naši štvrtáci sa vybrali do Kysuckého múzea, aby si pozreli výstavku kraslíc, ktoré boli zdobené rôznymi technikami a  nádhernými jarnými  motívmi.   viac ...   Svetový deň vody
        24. 3. 2018
        22. marca si už od roku 1993 pripomíname Svetový deň vody.  V našej škole sme vyučovanie v tento deň spestrili  rôznymi aktivitami zameranými na zdôraznenie významu vody pre človeka, pre prírodu. Žiaci spolu s vyučujúcimi diskutovali o týchto témach, spracovávali rôzne projekty, riešili úlohy zamerané na šetrenie vodou, ... viac...   Vesmír na dosah ... alebo keď planetárium príde za nami :)
       24. 3. 2018
       Žiaci 4. až 9. ročníka mali príležitosť počas jednej z ich vyučovacích hodín beztrestne vylihovať,
ba priam sa to od nich vyžadovalo ;) Po nejakom čase k nám zavítala zaujímavá multimediálna projekcia, ktorá priblížila študentom Slnečnú sústavu, podala im zaujímavé informácie z výskumu vesmíru, o súhvezdiach či spolu s deťmi pošpekulovala o možnosti mimozemských civilizácií. Bonbónikom na záver boli rôzne 3D vizualizácii, pri ktorej mali mnohí z nás naozaj pocit vesmíru na dosah :)  viac...


   Školský turnaj - dáma
       24. 3. 2018
       Príjemné popoludnie strávené s kamarátmi pri stolnej hre strávili žiaci v stredu 22. marca.. Školský turnaj má už svoju tradíciu a každoročne sa nájdu priaznivci, ktorí si merajú sily so spolužiakmi. viac ...   Kraffe - exkurzia
        24. 3. 2018
        Žiaci piateho ročníka sa zúčastnili na exkurzii vo výrobnom procese v budove Kraffe. Žiaci mohli vidieť ako sa vyrábajú opierky do aut rôznych modelov (mercedes, audi, opel ..). Ďakujeme za ochotu celého personálu, ktorý nás sprevádzal.
       viac...

   
Moja obľúbená kniha
       19. 3. 2018
        Kniha je aj v dnešnej modernej dobe pre mnohých najvernejší priateľ, ktorý poteší,rozptýli, naučí a zanechá príjemný zážitok. Naši šikovní žiaci kreslili  ilustrácie svojich obľúbených knižiek a nebolo ich málo. Niektoré z nich sa ocitli na súťaži v Kysuckej knižnici alebo na výstavke v našej škole, ktorú doplnili básničky o škole detí z druhého stupňa. viac ...


   Zimné hry O pohár primátora Čadce
        16. 3. 2018
         Dňa 13.3.2018 sa uskutočnilo športové zápolenie O pohár primátora Čadce.
         Naši žiaci vybojovali pekné 2. miesto.
         Individuálne umiestenia dosiahli žiaci:
              Tomáš Tuchyňa 1. miesto,
              Beáta Budošová 1. miesto,
              Tamara Straková 2. miesto,
              Adam Hrdiňák 2. miesto,
              Anita Kubačková 2. miesto, 
              bobisti 2. miesto.                                               foto tu ...
Gratulujeme :-)

    Zber drobného elektroodpadu a batérií

        Milí rodičia,
        ako už iste viete naša škola sa zapojila do environmentálneho projektu Recyklohry,  kde s vašimi deťmi usilovne pracujeme na rôznych úlohách. Pomáhame prírode triedením odpadu -  zbierame staré batérie a drobné nefunkčné  elektrospotrebiče. Budeme veľmi radi, ak sa s nami  zapojíte do tejto aktivity a  nepotrebné  drobné elektrospotrebiče ( napr. starý mobil, fén, rádio, ovládače ...)  vhodíte Vy, alebo Vaše dieťa do červenej nádoby vo vestibule školy. Staré batérie je možné vhodiť do zelenej nádoby .  viac ...

 Ďakujeme :-)


   Valentínska pošta
   14. 2. 2018

   Tento rok sme si sviatok všetkých zaľúbených pripomenuli veľmi zaujímavo. Ráno, po príchode do školy sme si vo vestibule za symbolickú cenu kúpili valentínku. Vpísali sme želanie,  meno adresáta a vhodili sme ho do pripravenej valentínskej poštovej schránky. V priebehu dopoludnia "poštári" valentínske pozdravy rozniesli adresátom a nejedného z  nás veľmi potešili. viac...
  


  Karneval  
       15. 2. 2018
   Všakovaké víly,  krásne princezny, milé strašidielka, veselé zvieratká a množstvo iných masiek sa zabávalo vo štvrtok 15. februára na školskom karnevale. Ten bol už tradične sprevádzaný výbornou hudbou, zaujímavými hrami a skvelou zábavou.
    viac ...

  
   Klobúková párty
        12. 2. 2018
       Deti v klobúkoch  aj bez nich  sa zabávali  v školskom klube :-)  viac ...

    Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 
        8. 2. 2018

   Priestormi školskej knižnice sa niesli slová básnikov. 16 žiakov prvého stupňa  a 10 žiakov druhého stupňa sa zúčastnilo školského kola prednesu poézie a prózy. Snažili sa všetci a vybrať tých najlepších nebolo veru jednoduché.  viac ...    Na lyžiarskom sa nám darí,
       slniečko nám pekne žiari,
       snáď z nás budú aj lyžiari :-)
  
         10. 2. 2018
         V uplynulom týždni sa takmer všetci ôsmaci zúčastnili na lyžiarskom výcviku. O tom, že si ho naozaj užívali svedčí aj ich odkaz v nadpise tohto príspevku a fotografie - tu.


    Vedomostné ostrovy
         2. 2. 2018
         Pod týmto názvom Nadácia Volkswagen Slovakia realizuje projekt zameraný na podporu inovatívneho vzdelávania a na  rozšírenie dostupnosti  IKT na školách. Aj my sme sa zapojili do projektu a získali sme jeden zo stovky interaktívnych kioskov s tromi dotykovými obrazovkami. Zariadenie ponúka množstvo vedomostí obsiahnutých v digitálnych učebniciach a zaujímavých aplikáciách. Vedomostný ostrov je dostupný aj na stránke  www.vedomostne-ostrovy.sk .   
Matematická olympiáda
         26. 1. 2018
         24. januára našu školu reprezentovali v okresnom kole matematickej olympiády dve šikovné piatačky - Laura Kučerová  a Markéta Ondrúšková. Medzi 29 súťažiacimi sa Laura Kučerová umiestnila na 8. mieste - je úspešnou riešiteľkou. Obom dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme.

    Dejepisná olympiáda
         22. 01. 2018 
          
Dňa 15.12.2017 sa uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády.
        Do školského kola sa zapojilo 15 žiakov 6. – 9. ročníka. Do okresného kola postupujú:
            6.ročník: Šimon Dlhopolček, Simona Bielčiková,
            7.ročník: Marek Roman, Kristián Polák,
            8.ročník: Linda Lenčéšová, Šimon Gonek,
            9.ročník: Martin Holka, Filip Baláž.
Blahoželáme a držíme prsty v okresnom kole.

  Geografická olympiáda
       9. 1. 2018    
       V mesiaci december sa každoročne na našej škole koná školské kolo geografickej olympiády.
       Nebolo tomu ani tento rok inak. Dňa 18. 12. 2017 si zmeralo svoje "geografické sily " 21 žiakov druhého stupňa. A komu sa najviac darilo? V piatom ročníku Matúšovi Kajánkovi a Lucii Kronovej, v šiestom a siedmom ročníku Simone Bielčikovej a Marekovi Romanovi a z najstarších bola najúspešnejšia Vanda Vyšlanová. 
 Všetkým srdečne blahoželáme!!!


 
Pytagoriáda
       19. 12. 2017
        V závere ulpynulého kalendárneho roku sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády - matematickej súťaže. Do riešenia úloh sa s nadšením pustilo približne 90 žiakov. Najúspešnejšími sú:
  • štvrtáci: Tamara Pajonková, Erik Janák, Zuzana Klimeková, Šimon Jurga, Sabína Rucková, Matej Kupka, Nina Jašurková, Lara Pajonková, Kristián Gašperák, Natália Mariaková, Dávid Birka, Juraj Klieštik, Karol Kotek,
  • Laura Kučerová, Katka Holková a Veronika Blažeková z 5. B, Marek Korduliak z 5. A,
  • Filip Halaš zo 6. A,
  • Marek Roman a Dávid Švancár zo 7. B,
  • Dominika Škrabáková, Linda Lenčéšová a Šimon Gonek z 8. A, Dávid Chnúrik z 8. B.
GRATULUJEME   :-)


  Vianoce v našej škole
        19. 12. 2017
  •  Aby Vianoce boli cítiť - viac ...
  • Prípravy na Vianoce vrcholia - tvorivé dielne I. stupeň - viac ...
  • Vianočný rekord - športové rekordy žiakov I. stupňa - viac ...
  • Vianočná burza - viac ...
  • Vianočnú  atmosféru bolo cítiť z každého kúta školy - tvorivé diele II. stupeň - viac ...


  Keď listy menia životy ...   
        15. 12. 2017
        Listový maratón je najväčšia medzinárodná akcia na podporu nespravodlivo väznených, prenasledovaných alebo utláčaných ľudí. Amnesty International ju organizuje každý rok. Cieľom je spoločne ručne napísať a poslať čo najviac listov s výzvami vládam alebo úradom príslušných štátov a upozorniť tak na porušovanie práv konkrétnych ľudí. viac ...

   Predvianočné  stretnutie v Stružielke
       
9. 12. 2017
        Naši žiaci opäť zavítali medzi postihnuté deti zo Stružielky, aby im priniesli malý darček v podobe básničiek a pesničiek o zime. Na tvorivých dielňach  spolu vytvárali výrobky pripomínajúce Vianoce, spievali, hádali hádanky a  vytvárali tú správnu predvianočnú náladu. foto tu...


   Jesenné e-testovanie úspešné
        5. 12. 2017
        V období od 25.  septembra do 7. novembra 2017 sme sa zapojili do elektronického testovania v rámci projektu E-TEST. Deviataci sa testovali z matematiky a slovenskéhojazyka.
       Testy z matematiky boli z dvoch oblastí - geometria a matematická gramotnosť. V geometrii dosiahi výsledok 56,2%,  čo je 2,2% nad celoslovenský priemer a v matematickej gramotnosti dosiahli výsledok 70,0%, čo je 12,2% nad celoslovenský priemer.
       V slovenskom jazyku  dosiahli žiaci tiež pekný výsledok - 61,0%. Celoslovenský priemer bol  55,5% .
Tešíme sa z ich úspechu.
       V tomto období sa testovali aj žiaci 5. ročníka, vyskúšali si pripravené testy zo slovenského jazyka a matematiky. Zaujímavé úlohy im poslúžili ako príprava na Testovanie 5, ktoré už majú v týchto dňoch za sebou :-).

   Človeče, nehnevaj sa!
        5. 12. 2017
        Také bolo heslo žiakov našej školy vo štvrtok, 23.11.2017, keď sa konal už 10. ročník turnaja v tejto zábavnej hre. Najlepšie sa darilo Nine Chlebekovej, Timotejovi Kubicovi a Michalovi Barnovi. Srdečne blahoželáme!!!   foto tu ...


   Pozerajte našimi očami 
        5. 12. 2017
   Hovorí sa, že oči sú okná do duše. Radi sa zahľadíme do pekných, hlbokých očí a potešíme sa, keď v nich zbadáme radosť. Pre mnohých z nás sú samozrejmosťou, no sú aj takí medzi nami, ktorí vnímajú okolitý svet trošku inak ako my - nie zrakom. Tešia sa zo života menej? Veru nie.  viac ...

    
Okresné kolo olympiády v slovenskom jazyku a literatúre 
      
30. 11. 2017

       29.11. 2017 prebehlo v CVČ v Čadci okresné kolo Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre. 

      Úlohou takéhoto podujatia je popularizovať náš materinský jazyk a vštepovať lásku k nemu. V tomto duchu sa niesol  i jubilejný 10.ročník. Preveriť svoje vedomosti, pohotovosť, prednes i originalitu v spracovaní súťažného textu si prišlo  17 šikovných žiakov nášho okresu. O viac nás teší úspech Vandy Vyšlanovej, ktorá sa umiestnila na 3. mieste a od víťazstva ju delil jediný bod. Zároveň získala ocenenie Najšikovnejšia Čadčanka.

                                    Vanda, srdečne blahoželáme a tešíme sa z Tvojho úspechu!

   Miesta, kde sú uložené historické pramene 
       30. 11. 2017
       23.11.2017 sa naši piataci vybrali na návštevu Kysuckého múzea v Čadci, kde si pozreli výstavu s názvom „Čepiec - pýcha vydatej ženy“ a spoločne zažili „Štúrovské dobrodružstvo“. Napriek tomu, že sa o Ľudovítovi Štúrovi v škole ešte neučili, tu si osvojili hravou formou základné informácie o ňom, o jeho živote a o dobe, v ktorej žil. Potom ešte navštívili Archív v Čadci, kde si popozerali písomné pramene pochádzajúce z Kysúc. Poťažkali si najťažšiu knihu, ktorá sa v archíve nachádza a pani archivárka im tiež ukázala sklad s písomnosťami. viac...


  STOP ŠIKANE
       30. 11. 2017
       Žiaci 3. a 4. ročníka našej školy sa zúčastnili besedy o šikanovaní. Srž. Mgr. Marcelka Voreková opísala žiakom rôzne druhy šikanovania:  medzi spolužiakmi v škole, mimo školy, spomenula aj veľmi nebezpečnú šikanu – kyberšikanu.  viac ...

  Jazyky sú dvere k poznaniu  
       27. 11. 2017
      Naši žiaci sa už niekoľko rokov stretávajú s dobrovoľníkmi  KERIC-u. Na hodinách angličtiny a nemčiny si overujú svoje komunikačné schopnosti v konkrétnom cudzom jazyku  prostredníctvom rôznych aktivít. Získavajú nové informácie o krajinách, nových kultúrach , mentalite iných národov a zdokonaľujú si svoje konverzačné schopnosti.
     viac ...

  Adventné vence 
       23. 11. 2017
       V týždni od 20.-21.11 sa v našej škole uskutočnila výstava adventných vencov. Jej súčasťou bolo aj hlasovanie o najkrajší adventný veniec. Do výstavy sa zapojilo 64 vystavovateľov. Tento rok to bol naozaj rekordný počet. Hlasovnie  dopadlo takto: Na 1.mieste sa umiestnil veniec Klaudie Papíkovej zo 7.A. Na 2. mieste veniec Martina Muchu z 8.A a na treťom mieste veniec Adriána Juriša zo 7.A. Víťazom blahoželáme a všetkým ostatným ďakujeme za veľkú účasť.
       foto tu ...
      
 

  Jesenná párty
        2. 11. 2017
        Veľká párty sa konala v piatok pred jesennými prázdninami. Všetky "strašidlá"   :-), ktoré sa nezúčastnili môžu ľutovať. Zábava bola naozaj výborná a aj mlsné jazýčky si prišli na svoje.   foto tu ...
        Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli pri jej organizácii a zabezpečení občerstvenia.


    Nové záložky sú na svete
         31. 10. 2017
       " Tajuplný svet knižných príbehov"- taká bola  téma už  8.ročníka česko-slovenského projektu " Záložka do knihy spája školy". Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola z mesta Písek nám bola pridelená ako partnerská škola, pre ktorú naše deti vyrábali záložky. Zažili pri ich vytváraní veľa zábavy a veria, že potešia ich českých kamarátov.
        7.11.2017
        Záložky od kamarátov z našej partnerskej školy k nám už dorazili. Návštevníci  školskej knižnice si ich už obzreli a čakajú, ktorá z nich sa k nim dostane. viac...

   Čo čítali naši starkí 
       31. 10. 2017
       Mesiac október už tradične patrí našim starkým, ktorí si určite zaslúžia pozornosť, obdiv a úctu. Ich detstvo sa od detstva súčasných mladých ľudí veľmi líšilo. Chodili síce do školy ako dnešné deti, no voľný čas trávili úplne inak. Nie pri mobile, tablete či počítači. Veľa čítali a hľadali v knihách múdrosť, dobrodružstvo  a kamarátov. viac...


     Medzinárodný deň školských knižníc
         31. 10. 2017
       Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.  viac ...


  Exkurzia Bojnice
       25.10.2017
       11.10. 2017 boli žiaci 5. a 6. ročníka na exkurzii v Prepoštskej jaskyni v Bojniciach, kde sa našli pozostatky človeka neandertálskeho. Po prehliadke múzea v prírodnej expozícii si  preverili svoje vedomosti v pravekom kvíze a spoločne si zo svojich skupín vytvorili ,, svojho neandertálca", Tí na záver zatancovali tanec šamanov.  viac ...

   Chemicko - fyzikálna šou
        25. 10. 2017
        Ako je to možné?
        Tak táto otázka sa prehnala mysľou takmer každého, kto sa zúčastnil na netradičnej hodine chémie a fyziky. Videli sme tu veľa zaujímavých pokusov a pre tých hĺbavejších moderátori vždy vysvetlili aj podstatu pokusu.
        fotogaléria tu...
 
   "Zjedz jedno jablko denne a nepotrebuješ lekára." - 21. október -  DEŇ  JABLKA
        21. 10. 2017       
       Jablko – ovocie, s ktorým sa stretávame už od detstva. Výborne chutí, má blahodárne účinky na náš organizmus, zásobí telo energiou, uhasí smäd, zasýti, má v sebe veľa vitamínov a minerálov.      viac...

   Ľudovít Štúr - netradične
        21. 10. 2017
         Žiaci 8. a 9. ročníka navštívili v októbri Kysucké múzeum, aby zamenili tradičné lavice za vyučovanie inak a čo - to sa navyše dozvedeli o našom veľkom národovcovi Ľudovítovi Štúrovi.

    Pokúsili sa preložiť staré slová do súčasnej slovenčiny i skontrolovali pravopis, preverili si svoje znalosti a dozvedeli sa aj pikošky, napr. na ktorých starých bankovkách sme Štúra mohli vidieť.  viac ...


   Literárna Orava
        19. 10. 2017
        I tento rok sme nezabudli na susedný región - Orava, kde sme tak ako každoročne, navštívili so siedmakmi rodisko významných literátov.  V Dolnom Kubíne to bolo Múzeum P. O. Hviezdoslava obohatené o ukážky z Čaplovičovej knižnice. Jasenová sa nám predstavila cez rodný dom M. Kukučína.  viac ...
   
   Návšteva hvezdárne
        21. 10. 2017
        Už niekoľko rokov vyučujúci geografie na našej škole organizujú pre žiakov 5. ročníka exkurziu do Krajskej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste. Ani tento rok nebol výnimkou. Dňa18. októbra 2017 sa naši piataci zúčastnili zaujímavého vzdelávacieho programu o Slnečnej sústave vo vynovených priestoroch Krajskej hvezdárne. Žiakom sa program veľmi páčil a odniesli si aj zaujímavé suveníry. viac ...

  
Vyhodnotenie zberu papiera
        21. 10. 2017
        V uplynulých dňoch sa uskutočnil na našej škole zber papiera. Najúspešnejšie triedy sú:  6. A a 4. B.
Gratulujeme :-)

  

   Prví čitatelia už navštívili školskú knižnicu

        Hneď v prvý deň sa naša školská knižnica zaplnila nedočkavými čitateľmi. Boli to prevažne žiaci prvého stupňa, ktorých zlákali nové knižné tituly a rozprávkoví hrdinovia. Budeme veľmi radi, ak sa k nim pridajú i ich starší spolužiaci.   viac ...


  " S radosťou a bezpečne na bicykli "   
         5.10.2017
        Mesto Čadca a Mestská polícia Čadca  pripravila aj v tomto školskom roku pre  deti  3. a 4. ročníkov základných škôl dopravnú súťaž zameranú na overenie teoretických, ale i praktických zručností v cestnej premávke pod názvom " S radosťou a bezpečne na bicykli".  viac ...   Biela pastelka
        28. 09. 2017
         Verejnú zbierku Biela pastelka organizuje od roku 2002 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá je najväčšou organizáciou svojho druhu u nás. 22.septembra 2017 sa do tejto zbierky zapojili aj žiaci a pracovníci našej školy. viac ...


  Školská knižnica opäť otvorená!
        3. 10. 2017
        Milí čitatelia, od 5. 10. 2017 v čase od 13,00 do 14,30 môžete opäť navštíviť našu školskú knižnicu.


  Prváci otvorili dvere rozprávkového kráľovstva
        3. 10. 2017
        Koncom septembra sa naši prváci spolu so svojimi pani učiteľkami vybrali na návštevu do školskej  knižnice, aby sa oboznámili s jej  priestormi. Pani učiteľky Melicherová a Kráľová im otvorili dvere rozprávkového kráľovstva a naučili ich, ako sa knižky požičiavajú. Všetkým sa v knižnici  veľmi páčilo a už nevedia dočkať, kedy sa naučia čítať a spoznajú nových rozprávkových kamarátov.  viac ...
 
Slávnostné otvorenie školského roka
     08. 09. 2017
     Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutočnilo 4. septembra 2017. Vestibul školy sa po prázdninách opäť zaplnil deťmi a ich rodičmi. Po úvodnej hymne sa všetkým prítomným prihovorila pani riaditeľka Anna Dinisová a otvorila nový školský rok v našej škole.  viac...