hlavicka 


Školský rok 2014/2015


  Školský olympijský festival -  záver školského roku už teadične patrí školskej olympiáde. V tomto školskom roku sme súťažili v preskokoch cez švihadlo, v skoku do diaľky, v hode kriketovou loptičkou, v cezpoľnom behu a v člnkovom behu. Najlepšie sa darilo žiakom zo 4.B  triedy.  Srdečne gratulujeme.    foto ...

Colný úrad medzi deťmi Deň 17. jún bol pre našich žiakov 1. až 4. ročníka veľmi zaujímavý. Prišli pracovníci Colného úradu zo Žiliny a pripravili pre nich zaujímavý program a prezentáciu o svojej práci.  viac ...

 KERIC - V dňoch od 2. a 3. 6. sme zaradili do nášho vyučovania multikultúrnu výchovu, a to vďaka dobrovoľníkom z Kericu, ktorí sa zúčastňovali nášho vyučovania a vďaka nim sme spoznávali ich materské krajiny a život v nich. Hlavným dorozumievacím jazykom, ktorú bolo počuť skoro na každom kroku sa stala angličtina.  viac...

Každoročne mesto Čadca pod záštitou pána primátora Milana Guru organizuje pre školy športový deň. Koná sa 1. júna, keďže tento deň patrí deťom. Aj tento rok, našťastie za krásneho počasia, sa jednotlivé školy stali ihriskami pre množstvo športových disciplín.
viac...


 Deň rodiny - najkrajšími dňami v živote človeka sú dni prežité v kruhu rodiny. Dobré rodinné zázemie je šťastím pre každého. Máj je mesiacom, kde sa na rodinu myslí  prostredníctvom Dňa matiek, ktorý býva vždy druhú nedeľu v mesiaci, ale taktiež si jej hodnoty pripomíname  15. mája, kedy je Svetový deň rodiny (World Family Day).    viac...

 
Testovanie T9-2015 - v tomto školskom roku dosiahli naši žiaci v celoslovenskom testovaní opäť vynikajúce  výsledky, ktoré určite využijú pri štúdiu na stredných školách.
Gratulujeme

MATSJL
Priemerná percentuálna úspešnosť školy66,19%69,35%
Percentil školy89,6383,24
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR52,68%62,58%

     Matematický klokan - Každoročne zapájame našich žiakov do matematických súťaží a jednou z nich aj celoslovenská súťaž Matematický klokan. Aj tento rok si svoje schopnosti z oblasti čísel zmeralo 53 žiakov. viac ...
 
Kysuce - Kysuce 2015 - Každý človek by mal poznať svoj rodný kraj, jeho históriu, jeho najkrajšie kúty, atrakcie,... Z takýchto cieľov vychádzame aj na našej škole a snažíme sa o to, aby si už žiaci na 1. stupni ZŠ osvojovali tieto poznatky  a formovali si vzťah k rodnému kraju. Dobrou príležitosťou, ako sa prezentovať je súťaž pre žiakov 3. a 4. ročníka Kysuce – Kysuce.  viac ...

Deň Zeme - V mesiaci apríl sme si v rôznych činnostiach pripomínali  tento deň. Všetci sme s zapojili do úpravy okolia školy, pokračovali sme čistením Kyzkovho potoka, besedovali sme o  význame separovania odpadu a ešte nás čaká zber papiera.  viac...

   Škola v prírode - V dňoch od 19. 4. do 23. 4. 2015 sa žiaci štvrtého a tretieho ročníka zúčastnili Školy v prírode. V krásnom prostredí  Nízkych Tatier v oblasti Jasná zažili nezabudnuteľné dni.   viac ...

 
Matematický klokan - 23.marca sa do tejto súťaže zapojilo približne 50 žiakov našej školy. Pani učiteľky vybrali najlepších "počtárov" a tí predviedli svoje schopnosti logicky uvažovať  a matematicky myslieť pri riešení rôznych úloh.   
   
  
Pytagoriáda
úspešní riešitelia úloh okresného kola:
        3. ročník : Jakub Gavlák - 8. miesto 
        5. ročník: Dávid Chnúrik - 4. miesto
        6. ročník: Matúš Kováč - 7.miesto, Nina Liščáková - 9.miesto
        7.ročník: Jakub Stráňava - 1.miesto
                                                GRATULUJEME

   Mesiac marec je už tradične venovaný knihe a v našej škole už tradične organizujeme NOC V ŠKOLE.  Deti prišli do školy 1.apríla celkom netradične,  aj popoludní  o 17:00 hod. a strávili  tu podvečer a noc plnú zaujímavých aktivít. Okrem úloh, kde rozmýšľali  o obsahu prečítaných kníh si  so spolužiakmi zmerali sily aj v športovej  a prírodovednej oblasti formou hier a súťaží.    viac ...

 
"Komenského dni" - V dňoch 30.3. - 1.4. 2015 sme pripravili pre žiakov množstvo zaujímavých aktivít pod názvom "KOMENSKÉHO DNI". V tieto dni  sa vyučovanie nieslo v duchu  jedného z jeho hesiel : "ŠKOLA HROU".  Túto myšlienku, jednotnú pre celú školu sme podporili aj  rovnakými farbami oblečenia. viac ...

             
Pondelok - modrá                


 Utorok - červená                  


 Streda - zelená                        


 
 
Deň narcisov                                                                                            30.3.2015
Zbierka pod týmto názvom sa už tradične koná na jar. Jej symbolom je žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev, aby aj vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou.  viac ...

Čas rozhodovania                                                             24.3.2015 
Všetci vieme, že voľba povolania nie je jednoduchá záležitosť. Potrebujeme veľa informácií, aby sme sa vedeli správne rozhodnúť, akým smerom sa bude poberať náš život po skončení  základnej školy. viac ...

"Vesmírne divadlo "                                                      22.3.2015
 Čiastočné zatmenie Slnka  v piatok 20. marca bolo pozorovateľné  aj na území Slovenska. Ani my sme ho nechceli premeškať.  viac ...

 
Dáma                                                                             16.3.2015                                                              
To, že sú naši žiaci súťaživí, prišli dokázať 11. marca do študovne školy, kde si mali možnosť pomerať sily v spoločenskej hre ´Dáma´.    viac ...

Karneval
V stredu 4. 3. 2015 sme na našej škole zorganizovali už 11. ročník karnevalu. Na tento zážitok sa deti nesmierne tešia, zodpovedne si pripravujú svoje maškarné oblečenie a očakávajú v akom duchu sa bude karneval niesť. viac ...

Hviezdoslavov Kubín - tradičná recitačná súťaž.  viac...              6.3.2015

Súťaž "Vystúp z bludného kruhu a netoleruj žiadne formy intolerancie"
Mesto Čadca - Mestská polícia - pravila počas januára a februára 2015  niekoľko aktivít pre  žiakov 5. až 9. ročníkov základných škôl, ktorých hlavným cieľom bolo rozvinúť širšiu diskusiu v triedach na témy šikanovanie, diskriminácia, intolerancie ako i násilie na školách. viac ...Budúci prváci                                                6.3.2015
Vo februári 2015 sa na školách konali zápisy detí do 1. ročníka. Do našej školy prišlo 61 detí, ktoré budú od septembra plniť povinnú školskú dochádzku. Prišli plní očakávaní, niektorí sa nesmelo túlili k mame, niektorí od vstupu do triedy  dávali najavo, že sa školy nezľaknú.  viac ...

  
Získali sme cenu Slovenského  olympijského výboru                  11.2.2015
Koncertná sála  Reduty v Spišskej Novej Vsi sa v pondelok  9. 2. 2015 zaplnila športovými  nadšencami, ktorí sa zúčastnili slávnostného odovzdávania cien Klubu fair play Slovenského olympijského výboru za rok 2014 a vyhodnotenia najväčšieho celoročného projektu SOV – Olympijských festivalov Slovenska. Na slávnosti boli prítomní aj zástupcovia regionálnych olympijských klubov z celého Slovenska, náš región zastupoval Mrg. Jaroslav Klus, ktorý neskrýval radosť pri vyhlasovaní ocenených zástupcov nášho mesta. viac...

Tablety vo vyučovaní                                                                    11.2.2015
Zapojením do projektu  Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva  škola získala interaktívnu tabuľu, notebook a 20 tabletov. Túto techniku využívame vo viacerých vyučovacích predmetoch a spolu so žiakmi sa učíme využívať jej možnosti, najmä čo sa týka tabletov.   viac ...
 
  
  Okresné kolo Matematickej olympiády
         V stredu 21.januára sa naši deviataci a piataci zúčastnili okresného kola v Matematickej olympiáde. Svoje vedomosti pretavili do vynikajúcich výsledkov najmä deviataci Adam Šplhák a Michal Maslík. Obsadili prvé a druhé miesto v konkurencii 17 súťažiacich a ako jediní dvaja sú aj úspešnými riešiteľmi. Piataci si po prvýkrát vyskúšali takýto typ súťaže a ani oni nesklamali.  Všetkým srdečne gratulujeme :-)

Vianočné tvorivé dielne
Tvorivé dielne s vianočnou tematikou spojené s burzou vianočných darčekov a tombolou sa uskutočnili v našej škole 19.12.2014. Od rána nám v rozhlase zneli koledy, vo vestibule sme si mohli kúpiť darček pre blízkych a priateľov, alebo vyskúšať šťastie vo vianočnej tombole.  viac...Predvianočné stretnutie 2.A

15.12.2014 zorganizovala pani Andrea Kajánková predvianočné stretnutie 2.A s babičkami. Šikovné staré mamy ukázali deťom rôzne spôsoby zdobenia perníčkov a iného vianočného pečiva. Potom sa pustili do práce i deti a nielen zdobili, ale i v hojnej miere koštovali. viac ...

 Naši umelci
Každoročne sa koná výtvarná súťaž „Vianoce očami detí“, ktorú organizuje Dom kultúry v Čadci. Žiaci pod vedením učiteľov vždy vytvoria krásne práce s vianočnou tématikou. Z množstva prác, ktoré boli na súťaž poslané, porota vybrala mnohé na ocenenie. viac...

Vianočné perníčky v 2.B
11.12.2014 žiaci 2.B a ich mamičky strávili pekné predvianočné popoludnie pri pečení  a vyzdobovaní perníčkov. Deti boli v snahe vyrovnať sa svojim šikovným mamám veľmi usilovné. viac ...

 Pytagoriáda
      Najúspešnejší  riešitelia  školského kola:
  • Šimon Dlhopolček 3.A, Ema Tuchyňová  3.A, Jakub Gavlák 3..A
  • Marek Roman 4.B, Timotej Perďoch 4.B, Matej Suriak 4.A
  • Dávid Chúrik 5.B
  • Nina Ličšáková, Aneta Vašíčková, Matúš Kováč, Alica Delinčáková - všetci 6.A
  • Adam Jakuš, Filip Tatarka, Jakub Stráňava, Marek Hanzlík, Jakub Petrík - všetci 7.A
  • Samuel Sventek, 8.B
                                                              GRATULUJEME  
Mikuláš
 
Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa. Nebolo jednej tabule, ktorá by nevítala vyučujúceho týmto mikulášskym veršíkom. A nebol to len samotný veršík, prišiel nás pozrieť aj sám Mikuláš so svojou uhlíkmi ozbrojenou posilou. Anjeli rozdávali sladkosti a čerti naopak nešetrili tých, ktorí si to naviac zaslúžili.   viac ...

Advent
     Aj tento adventný čas sa začal v našej škole výstavou adventných vencov. Do výstavy sa zapojili žiaci 1. aj 2. stupňa a spolu so svojimi rodičmi vyrobili naozaj krásne a originálne symboly adventu. Pozrieť sme si ich mohli  v týždni od 24.-28.novembra. viac...

  Pomoc zvieratám z útulku
Blíži sa čas Vianoc, čas pokoja a v tomto období myslíme viac na tých najbližších a sme šťastní, keď môžeme spolu stráviť viac času ako po iné hektické dni. No sú aj takí, ktorí nepatria medzi šťastných, pretože sa ich zriekla práve ľudská ruka a skončili  v útulku. viac...

  Túžba pomôcť
Už od septembra žiaci našej školy zbierajú plastové vrchnáky z pet fliaš. Touto zbierkou reagujú na výzvu o pomoc pre malého Tobiaska - chlapčeka s mnohými ťažkými diagnózami. Deti zbierajú naozaj usilovne - čoho výsledkomj je už päť plných vriec vrchnákov. viac ...

 Nikdy nezober drogu
Mesiac november je známy tým, že sa viac ako inokedy  zaoberáme tematikou boja proti drogám. Rôzne organizácie robia protidrogové aktivity. viac ...

Deň zdravia a športu - lepšia voľba ako drogy
 V piatok 21.11.2014  sme v spolupráci s mládežníckou organizáciou Kyčerka pod vedením PhDr. Jána Žovina zorganizovali  športové dopoludnie venované okrem športu aj besedám s pracovníkmi RÚVZ na tému zdravého životného štýlu a škodlivosti fajčenia a iných návykových látok. Pre žiakov bolo pripravené aj občerstvenie vo forme ovocných bufetových stolov a pitný režim.  viac...

Človeče, nehnevaj sa  
 Ako každý rok, aj tento sa na škole konali Majstrovstvá v spoločenskej hre Človeče nehnevaj sa. To, či sa vedia, alebo nevedia hnevať, prišlo ukázať 55 žiakov, predovšetkým mladšej vekovej kategórie.
viac...

iBobor 
Do tejto informatickej súťaže sa zapájame už po štvrtý krát a aj v tomto školskom roku máme úspešných riešiteľov odmenených diplomami.  viac ...

Prvácka pasovačka
V stredu 26.novembra 2014 sa v popoludňajších hodinách uskutočnilo slávnostné pasovanie prvákov. Naši najmenší žiaci nám ukázali svoju športovú zdatnosť, odvahu i prvé čitateľské pokroky. Každá z prváckych tried sa predstavila krátkym spoločným vystúpením. viac ...

Exkurzia Orava 
Vo štvrtok 6.11.2014 sa ôsmy ročník a niekoľko žiakov siedmeho ročníka našej školy zúčastnilo literárnej exkurzie na Oravu. Navštívili sme literárnu expozíciu v Múzeu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej.  viac ...

Cudzie jazyky prioritou
  Aj v tomto školskom roku na ZŠ J.A.Komenského v Čadci venujú výučbe cudzích jazykov veľkú pozornosť a pri neustálom zvyšovaní kvality výučby a úrovne vedomostí žiakov, nenechávajú nič na náhode. Jednou z ciest, ako sa v tejto škole snažia dosiahnuť stále lepšie  a lepšie výsledky,  je dlhoročná spolupráca s organizáciou Keric.  viac ...

Koľko rečí vieš, ...
   Dňa 19. 11. 2014 sa žiaci 3. - 9. ročníka zúčastnili opäť divadelného predstavenia, ale teraz to bolo vystúpenie v anglickom jazyku. Predstavenie pripravil kolektív hercov Divadelného centra v Martine. Tretiaci, štvrtáci a piataci si pozreli predstavenie
LITTLE RED RIDING HOOD - Červená Čiapočka a starší žiaci PETER BLACK  2 "a new beginning" - Čierny Peter.

  Zlatý hetrik Lukáša Tabačika
    Vo štvrtok 6.novembra sa v Trnave uskutočnilo celoštátne kolo Školských dní športu. Už tretí titul v rade získal Lukáš Tabačik, ktorému narátali 4 118 preskokov. Na druhom mieste sa umiestnil Matej Kľučka. Výborne sa darilo aj Ivanovi Pištekovi - 5.miesto a Marekovi Oravcovi - 6.miesto. Srdečne blahoželáme.

Žiaci našej školy dosahujú vynikajúce výsledky aj v  športovej oblasti. Výsledky tých najlepších  športovcov  spolu s ich fotografiami sme zverejnili vo vestibule školy.  viac ...

Jesenný zber papiera  sa uskutočnil v dňoch 28. a 29. októbra. Aj keď nám počasie neprialo, podarilo sa nám nazbierať viac ako 12 ton papiera. viac...

Projekt „ Záložka do knihy spája školy“
Naša škola sa opäť zapojila do projektu „ Záložka do knihy spája školy“. Tohtoročná téma je : Moja  najobľúbenejšia kniha.   Žiaci môžu vyrábať záložky do konca mesiaca október.  viac ...

Hľadali tajomstvá kníh
V pondelok 27.10. sa v školskej knižnici dvere nezatvorili ani na chvíľu. Počas celého dňa v nej prebiehali netradičné vyučovacie hodiny slovenského jazyka a literatúry, na ktorých si žiaci spolu so svojimi  pani učiteľkami pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc. Rozprávali sa o knihách a ich autoroch, čítali, tvorili, hádali a hľadali v nich tajomstvá . viac...

 
 
HALLOWEEN PARTY  - Posledný večer pred jesennými prázdninami  sa do školskej jedálne prišli vyšantiť strašidlá od výmyslu sveta.  viac...

480. výročie nášho mesta
Vo vstupnej hale ZŠ bola v mesiaci október inštalovaná putovná výstavka plná zaujímavých informácií o meste Čadca. Žiaci so záujmom študujú dôležité udalosti v histórii svojho mesta a porovnávajú ako sa za niekoľko storočí naše mesto zmenilo. viac...

Bobovec a orloj
16. 10. 2014 sme sa tretiaci vybrali do Starej Bystrice. Táto obec ponúka veľa pekného na pozeranie, tak sme sa vybrali na vlastivednú exkurziu. Prvá zastávka bola na rozhľadni Bobovec. viac...


Vzácna návšteva so šedinkami vo vlasoch
Deň starých rodičov vznikol na podnet Američanky Marian Lucille Herndon McQuade, ženy v domácnosti, matky 15 detí a starej matky 40 detí. Aj my sme si chceli tento deň pripomenúť a uctiť, a tak sme 15. 10. 2014 pozvali babičky a dedkov do školy, aby sa prišli na svoje vnúčatá pozrieť a pospomínať si na svoje školské roky. viac...

Exkurzia do hvezdárne
Stalo sa dobrou tradíciou, že každý rok sa naši žiaci 5. ročníka zúčastnia exkurzie do Krajskej hvezdárne v Kysuckom Novom meste. Výnimkou nebol ani tento rok.  viac..

Nová služba pre žiakov
S prístupnili sme pre žiakov možnosť kopírovať dokumenty za poplatok.

Školský bufet
Od začiatku školského roku majú žaici k dispozícii služby školského bufetu. Okrem chutnej desiaty si tu môžu kúpiť aj základné školské pomôcky, ako napríklad perá, ceruzky, zošity a iné.

Školská knižnica opäť ožila!
V utorok 7.októbra  sa znova otvorili dvere rozprávkového kráľovstva  školskej knižnice. Naši prváci sa v nej ocitli po prvýkrát. Dozvedeli sa, ako sa majú v knižnici správať, akým spôsobom sa  knihy vypožičiavajú a potom do nich  hneď  zvedavo nazerali.  viac...

Tvoja správna voľba

Polícii záleží na deťoch. Presvedčili sme sa o tom dňa 29. 9. 2014, kedy žiaci 3. ročníka ZŠ J. A. Komenského navštívili budovu Okresného policajného zboru v Čadci. Cieľom návštevy bola účasť na nadnárodnom preventívnom projekte s názvom „Tvoja správna voľba“. viac ...

S radosťou a bezpečne na bicykli

Mesto Čadca a Mestská polícia Čadca pripravili súťaž na dopravnom ihrisku na sídlisku Žarec. Konala sa 24. 9. 2014 a aj naši tretiaci sa na nej zúčastnili. Poctivo sa pripravovali a trénovali praktické zručnosti v premávke na bicykli, ale aj teoretické vedomosti v oblasti cestnej premávky. Získali tak ďalšie zručnosti v oblasti dopravnej výchovy, ktorú treba neustále zaraďovať do vzdelávacieho procesu. I keď sa neumiestnili na najvyšších priečkach, patrí im pochvala za svedomitú prípravu – Ema Tuchyňová, Simona Bielčiková, Petra Šutáková, Viktória Jakubcová, Laura Tatarčiaková, Viktória Kulová, Šimon Dlhopolček, Lukáš Lenčéš, Maxim Petrák.

27. október - Medzinárodný deň školských knižníc 

Medzinárodný deň školských knižníc si každoročne pripomína veľa vášnivých čitateľov. Vždy vo štvrtý októbrový pondelok si žiaci spolu so svojimi učiteľmi pripravujú rôzne podujatia, ktorými by vyjadrili svoj pozitívny vzťah ku knihám i samotnému čítaniu. Tento deň si tvorivými aktivitami v školskej knižnici pripomenieme i my. Verím, že spoločne prilákame aj ostatných spolužiakov, ktorí doposiaľ neobjavili tajomstvo a krásu kníh.               S. Melicherová

Čitatelia pozor!
Opäť sa otvára školská knižnica, ktorú môžete navštíviť každý
utorok v čase od 14, 00 do 15,30 hod.
Čakajú vás rozprávky, básničky, noví hrdinovia, pútavé príbehy, zábavné príhody a zaujímavé informácie. viac...

Exkurzia -  Koncentračný tábor v Oswiecime - Brzezinke - Exkurzie do bývalého koncentračného tábora dňa 24. 9. 2014 sa zúčastnili žiaci 9. a 8. ročníka. So zatajeným dychom počúvali rozprávanie fundovaného sprievodcu. viac...

Vlakom do divadla - Stalo sa už tradíciou, že žiaci 2.stupňa našej školy navštevujú Mestské divadlo v Žiline, aby kultúrne povyrástli pri divadelných predstaveniach. viac ...

A znovu je tu september, mesiac, kedy všetkým školákom začínajú povinnosti. Nový školský rok sme slávnostne otvorili 2.septembra vo vestibule školy, kde nás privítali spolužiaci pekným programom a pani riaditeľka slávostným príhovorom.

Tak, s odhodlaním do toho :-)