zskomca.edupage.orgZvonenie:
 8:00 - 8:45
 8:55 - 9:40
 9:50 - 10:35
10:55 -11:40
11:50 -12:35
12:45 -13:30
 


Vo vstupnej hale našej ZŠ, ktorá nesie čestný názov učiteľa národov Jána Amosa Komenského
boli zverejnené zjednodušené pravidlá vyplývajúce
z jeho Mravoučného desatora.

Napriek tomu, že sú viac ako štyri storočia staré, stále majú čo povedať každému z nás. viac...

OZNAMY
  • Školská jedáleň: stravné lístky sa menia na čipové kľúčenky    viac tu ...


AKCIE
 

  • Biela pastelka je projektom, vďaka ktorému dokážeme každoročne pomáhať ľuďom bojujúcim so zrakovým postihnutím.

    Tento problém pociťuje nielen konkrétny pacient, ale zasahuje celú jeho rodinu a okolie. Preto Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska  organizuje rôzne akcie, ktorých cieľom je zlepšiť náročnú životnú situáciu pacientov a ich rodín. Prináša informácie všade tam, kde chýbajú.Výnos zbierky bude použitý na území Slovenskej republiky na poskytovanie sociálneho poradenstva a vykonávanie sociálnej rehabilitácie, na podporu aktivizácie občanov so zrakovým postihnutím a rozvoj spolkovej činnosti, na financovanie aktivít s cieľom zvyšovať kvalitu života  a na podporu programov pre nevidiacich a slabozrakých občanov.
    I my sme túto myšlienku podporili a zapojili sme sa do celoslovenskej zbierky, ktorá sa na našej škole konala 20. septembra 2019.

              Ďakujeme!!!                                               Žiacka rada  • V  školskom roku 2019/2020 začíname na nšej škole realizovať aktivity vyplývajúce z projektu zameraného na rozvoj čitataľskej, matematickej a prírodovednejgramotnosti pod názvom: "Kvalitným vzdelávaním k úspešnému poznaniu". Realizácia projektu je naplánovaná časovo v súlade s dvoma školskými rokmi 2019/2020  a 2020/201. Začiatok projektu plánujeme od 08/2019 a ukončenie projektu v 07/2021, spolu 24 mesiacov. Táto časová relaizácia je veľmi dôležitá aj z pohľadu overovania zlepšenia sledovaných kompetencií a gramotnosti našich žiakov, keď budú zapojení do projektu od začiatku šk. roka až do jeho ukončenia. viac ...


 
 
    Ďalšie akcie v škoskom roku 2019/2020 sú tu ....
 

 
Ochrana osobných údajov
         
       Základná škola Jána Amosa Komenského                     tel.:  433 41 71,    0911 865 016             
       Ulica Komenského 752                                                     
       022 04 Čadca                                                                      sekretariat@zskomcadca.sk