zskomca.edupage.org
Na našej škole nám pomáha SmartBooksZvonenie:
 8:00 - 8:45
 8:55 - 9:40
 9:50 - 10:35
10:55 -11:40
11:50 -12:35
12:45 -13:30
 Od 24. augusta 2020 táto stránka už nie je aktulaizovaná.
Všetky informácie nájdete na našej novej stránke

zskomca.edupage.org

Ďakujeme  za pochopenie.


OZNAMY


    • Vážení rodičia, milí žiaci!

     Žiakom prvého stupňa a tým ktorí sa nezúčastňovali v júni dobrovoľného vyučovania odovzdáme vysvedčenie 3. septembra 2020.  Žiaci 9. ročníka, ktorí neodovzdali učebnice, čip na stravu v ŠJ a neprevzali si vysvedčenie môžu tak urobiť na konci prázdnin v dňoch 27. – 28. augusta 2020. 

     Verím, že zdravie je pre každého najvyššia hodnota. Buďme preto zodpovední aj počas letných prázdnin. Žiadame všetkých, aby v čase letných prázdnin nevstupovali do školského areálu.

     Prajeme Vám veľa zdravia a pekné letné prázdniny. Tešíme sa na Vás 2. septembra 2020.

    • Voľné pracovné miesta v novom školskom roku 2020/2021
     - asistent učiteľa
     - školský psychológ
     - školský špeciálny pedagóg

          
    AKCIE
    • Kvalitným vzdelávaním k úspešnému poznaniu
     V  školskom roku 2019/2020 začíname na nšej škole realizovať aktivity vyplývajúce z projektu zameraného na rozvoj čitataľskej, matematickej a prírodovednejgramotnosti pod názvom: "Kvalitným vzdelávaním k úspešnému poznaniu". Realizácia projektu je naplánovaná časovo v súlade s dvoma školskými rokmi 2019/2020  a 2020/201. Začiatok projektu plánujeme od 08/2019 a ukončenie projektu v 07/2021, spolu 24 mesiacov. Táto časová relaizácia je veľmi dôležitá aj z pohľadu overovania zlepšenia sledovaných kompetencií a gramotnosti našich žiakov, keď budú zapojení do projektu od začiatku šk. roka až do jeho ukončenia.      

     
    Ochrana osobných údajov
             
           Základná škola Jána Amosa Komenského                     tel.:  433 41 71,    0911 865 016              -----
           Ulica Komenského 752                                                     
           022 04 Čadca                                                                      sekretariat@zskomcadca.sk